Általános szerződési feltételek

A Parola Kft szolgáltatásaihoz

 

Legutolsó módosítás dátuma: 2022. augusztus 15.

Érvényes: 2022. augusztus  31-től


 

Tartalom

1.      Általános szabályok. 8

     Szerződő felek. 8

1.1.1.      Vállalkozó. 8

1.1.2.      Megrendelő. 8

1.1.3.      Szerződő felek. 9

1.2.     Az egyszerűsített szerződés és a megrendelő lap. 9

1.3.     Együttműködés. 9

1.4.     Kapcsolattartás. 10

1.4.1.      Vállalkozó kapcsolattartási csatornái 10

1.4.2.      Megrendelő kapcsolattartói 10

1.4.3.      Kapcsolattartás formái 10

1.5.     Definíciók. 11

1.6.     Megrendelő jogai és kötelezettségei 14

1.7.     Vállalkozó jogai és kötelezettségei 15

1.8.     Szolgáltatások. 15

1.8.1.      Általános szolgáltatások. 15

1.8.2.      Szoftverértékesítési szolgáltatás. 16

1.8.3.      Szoftver bérleti szolgáltatás. 16

1.8.4.      Bevezetési szolgáltatás. 17

1.8.5.      Rendszertámogatási szolgáltatás. 17

1.8.6.      Szerver és adattárolás szolgáltatás. 17

1.8.7.      Fejlesztési szolgáltatás. 18

1.8.8.      Rendszergazdai szolgáltatás. 18

1.8.9.      Hosting szolgáltatás. 18

1.8.10.       Hardver és dobozos szoftver értékesítés szolgáltatás. 18

1.8.11.       Tréning szolgáltatás. 18

1.8.12.       Egyéb szolgáltatások. 18

1.9.     Számlázás, díjak. 19

1.9.1.      Szolgáltatási díjak. 19

1.9.2.      Elektronikus számlázás, elektronikus számla befogadása. 19

1.9.3.      Pénzügyi teljesítés. 19

1.9.4.      Késedelmes fizetés, nem fizetés. 20

1.9.5.      Áremelés. 20

1.10.       Szavatossági szabályok. 21

1.10.1.       Szavatosság. 21

1.10.2.       Hibajavítás. 22

1.10.3.       Kárfelelősség. 23

1.11.       Titoktartás. 23

1.12.       Szerzői jogi rendelkezések. 24

1.13.       Használói felelősség. 25

1.14.       Vis maior 26

1.15.       Adatkezelés és adatvédelem... 26

1.16.       Szerződések érvényessége és hatálya. 26

1.17.       A szerződés módosítása. 26

1.18.       A szerződés felmondása. 27

1.19.       A szerződés megszűnése. 27

1.20.       Vitás kérdések. 27

2.      Szoftverértékesítési szolgáltatás. 29

2.1.     Általános információk. 29

2.2.     Szoftver használatához szükséges hardver- és szoftvereszközök. 29

2.2.1.      Hardvereszközökre vonatkozó minimális követelmények. 29

2.2.2.      Szoftvereszközökre vonatkozó minimális követelmények. 32

2.2.3.      Eszközkompatibilitás. 32

2.2.4.      Szervereszközök. 33

2.2.5.      Felhős szoftverfuttatás. 34

2.3.     Átadás-átvétel 34

2.4.     Üzembe helyezés. 35

2.5.     Számlázás, díjak. 35

2.5.1.      Licencdíjak elszámolásának módja. 35

2.6.     Egyéb rendelkezések az általános szoftverértékesítés szolgáltatáshoz. 35

3.      Szoftverbérleti szolgáltatás. 36

3.1.     Általános információk. 36

3.2.     Hűségidő. 36

3.3.     Átadás-átvétel 37

3.4.     Számlázás, díjak. 37

3.4.1.      Fix összegű bérleti díj 37

3.4.2.      Változó összegű bérleti díj 37

4.      Bevezetési szolgáltatás. 39

4.1.     Általános információk. 39

4.2.     Megrendelő jogai és kötelezettségei 39

4.3.     Vállalkozó jogai és kötelezettségei 39

4.4.     Kapcsolattartási információk kibővítése. 40

4.5.     Bevezetési szolgáltatás típusai, valamint a bevezetés keretein belüli oktatás. 40

4.5.1.      Bevezetés keretein belüli programozás. 41

4.6.     Számlázás, díjak. 41

4.6.1.      Óra alapú elszámolás és teljesítés. 41

4.6.2.      Kedvezményes előfinanszírozási óracsomagok. 41

5.      Rendszertámogatási szolgáltatás. 43

5.1.     Általános információk. 43

5.2.     Kapcsolattartási információk kibővítése. 45

5.3.     Jogszabálykövetés. 45

5.4.     Felhasználói támogatás. 45

5.5.     Rendszertámogatás keretein belül végzett programozás. 46

5.6.     Szoftver frissítése. 46

5.7.     Számlázás, díjak. 46

5.7.1.      Rendszertámogatási szolgáltatási díjak. 46

5.7.2.      Szolgáltatási díjban foglalton felüli teljesítés elszámolása. 47

5.7.3.      Rendszertámogatási időkeret kibővítése. 47

6.      Szerver és adattárolás szolgáltatás. 49

6.1.     Általános információk. 49

6.2.     Vállalkozó jogai és kötelezettségei 49

6.3.     Megrendelői jogok és kötelezettségek. 49

6.4.     Kiszolgáló architektúra. 49

6.5.     Rendelkezésre állás. 50

6.6.     Adatkapcsolat, kommunikáció. 50

6.7.     Adattárolás, adatbiztonság, adatmentések. 51

6.8.     Számlázás, díjak. 52

6.9.     Vis Maior kiegészítések. 52

7.      Fejlesztési szolgáltatás. 53

7.1.     Általános rendelkezések. 53

7.2.     Fejlesztési szolgáltatás kategóriák és egyéni rendelkezéseik. 53

7.2.1.      Fejlesztési feladatok rendszertámogatás és bevezetés szolgáltatáshoz köthetően. 53

7.2.2.      Szoftverértékesítésben érintett szoftverek fejlesztése. 54

7.2.3.      Egyedi szoftver fejlesztése. 54

7.2.4.      Honlapfejlesztés. 54

7.3.     Fejlesztési politika. 55

7.4.     Fejlesztések menete. 57

7.4.1.      Megrendelői igények és követelménydefiníció. 57

7.4.2.      Megrendelés menete. 57

7.4.3.      Fejlesztések kivitelezése. 58

7.4.4.      Átadás és élesítés. 58

7.5.     Hibák kezelése és hibajavítás. 59

7.6.     Szoftver frissítése. 59

7.7.     Szoftverszavatosság. 59

7.8.     Számlázás, díjak. 60

7.8.1.      Árajánlat szerinti számlázás. 60

7.8.2.      Óra alapú elszámolás és teljesítés. 60

7.8.3.      Kedvezményes előfinanszírozási óracsomagok. 61

7.9.     Harmadik féltől származó részegységek. 61

7.10.       Kooperáció harmadik féllel 62

8.      Rendszergazdai szolgáltatás. 63

8.1.     Általános rendelkezések. 63

8.2.     Szolgáltatási jellegtől függő rendelkezések. 64

8.2.1.      Vállalatirányi rendszer szerverre vonatkozó rendszergazdai szolgáltatás. 64

8.2.2.      Egyedi vállalati szerverre vonatkozó rendszergazdai szolgáltatás. 64

8.2.3.      Egyedi szoftver szerverre vonatkozó rendszergazdai szolgáltatás. 64

8.2.4.      Munkaállomásra vonatkozó rendszergazdai szolgáltatás. 64

8.2.5.      Hálózati rendszergazdai szolgáltatás. 66

8.2.6.      Periféria rendszergazdai szolgáltatás. 66

8.3.     Számlázás, díjak. 66

8.4.     Adatbiztonság, adatmentések. 67

9.      Hosting szolgáltatás. 68

9.1.     Általános rendelkezések. 68

9.2.     A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályok. 68

9.3.     Vállalkozói jogok és kötelezettségek. 69

9.4.     Megrendelői jogok és kötelezettségek. 69

9.5.     Kapcsolattartás. 70

9.6.     Kiszolgáló architektúra. 70

9.7.     Rendelkezésre állás. 70

9.8.     Adatkapcsolat, kommunikáció. 71

9.9.     Adattárolás, adatbiztonság, adatmentések. 71

9.10.       Szolgáltatás felfüggesztése, szüneteltetése. 71

9.11.       Osztott rendszer speciális rendelkezések. 72

9.12.       Számlázás, díjak. 72

9.12.1.       Hosting szolgáltatás díjainak elszámolásának módja. 72

9.13.       Szerződés felmondása, megszűnése, megszüntetése. 73

10.       Hardver és dobozos szoftver értékesítés. 74

10.1.       Általános rendelkezések. 74

10.2.       Vállalkozói és Megrendelői jogok és kötelezettségek. 74

10.3.       Hibajelentés, hibás működés kezelése. 74

10.4.       Jótállás és szavatosság. 74

10.5.       Rendeltetéstől eltérő használat korlátozásai 74

10.6.       Kárfelelősség és korlátozásai 75

10.7.       Számlázás és díjak. 75

10.7.1.       Hardver és dobozos szoftver ellenértékének számlázása. 75

10.7.2.       Letölthető szoftver ellenértékének számlázása. 75

11.       Tréning szolgáltatás. 76

11.1.       Általános információk. 76

11.2.       Általános rendelkezések. 76

11.3.       Vállalkozó jogai és kötelezettségei 76

11.4.       Megrendelő jogai és kötelezettségei 76

11.5.       Szolgáltatást érintő rendelkezések, korlátozások. 77

11.6.       Szolgáltatás igénybevételének menete. 77

11.7.       Számlázás, díjak. 77

11.7.1.       Tréning szolgáltatás díja. 77

11.7.2.       Tréning szolgáltatás díjainak elszámolása. 77

11.8.       Vis Maior 77

12.       Egyéb rendelkezések. 79

12.1.       Módosítások, korábbi verziók. 79

 


 

1.     Általános szabályok

A jelen ÁSZF általános szabályai az itt részletezett egyes specifikus szolgáltatások mindegyike vonatkozásában alkalmazni kell. Amennyiben az egyes speciális szolgáltatás egyedi szabálya az általános szabályoktól eltér, úgy az ott részletezett különös szabályok az irányadók.

 

1.1.        Szerződő felek

 

1.1.1.   Vállalkozó

a)    Vállalkozó adatai

Név: Parola Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 2. emelet 2B-300

Telephely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. I. épület

Adószám: 10542042-2-43

EU adószám: HU10542042

Cégjegyzékszám: 01-09-073374

Aláírásra jogosult személy: Varga Balázs (ügyvezető)

 

1.1.2.   Megrendelő

a)    Megrendelő olyan cég, szervezet, egyéb intézmény vagy természetes személy, aki Vállalkozóval szerződést köt, a szerződésben, valamint annak mellékleteiben foglaltaknak való megfelelésre kötelezett.

b)    Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges minden információt Vállalkozó részére elérhetővé tesz, biztosít, különös tekintettel a következőkre:

Cég/Szervezet/Egyéb intézmény megnevezése vagy Természetes személy neve

Cégjegyzékszám

Székhely / Számlázási cím

Adószám

Telephely(ek)

Természetes személy esetén személyi igazolvány szám

c)    Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a szerződés megkötése előtt, vagy legkésőbb azzal egyidejűleg Vállalkozó számára rendelkezésre bocsátja a következőket:

-        Magánszemély esetén: két független tanú által aláírt nyilatkozat a megadott adatok hitelességéről.

-        Cég/Szervezet/Egyéb intézmény esetén: végzés, cégkivonat, továbbá aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta az aláírásra jogosult személytől.

 

 

1.1.3.   Szerződő felek

Vállalkozó és Megrendelő együttesen Szerződő felek, vagy rövidítetten Felek.

 

1.2.        Az egyszerűsített szerződés, az internetes megrendelés és a megrendelő lap

a)    Vállalkozó a Megrendelő részére speciális esetekben lehetőséget biztosít egyszerűsített szerződés létrejöttére. Megrendelő a rendelést telefonon vagy személyesen szóban nyújtja be Vállalkozó felé és Vállalkozó csupán Számlát küld a Megrendelőnek. A Számla befogadásával és teljesítésével Megrendelő elfogadja Vállalkozó Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat a Számla tételeinek vonatkozásában. Ebben az esetben hagyományos értelemben vett írásos szerződés a felek között nem kerül kiállításra.

b)    Az interneten - vállalkozó valamely nyilvános vagy védett webes alkalmazásán - keresztül leadott megrendelés, ahol a jelen ÁSZF elérhetősége feltüntetett, és annak elfogadására utaló funkcionális lehetőség biztosított, távollévők közötti elektronikus úton kötött szerződésnek felel meg. Ebben az esetben hagyományos értelemben vett írásos szerződés a felek között nem kerül kiállításra, az internetes megrendelés pénzügyi teljesítésével (számla ellenében fizetési határidőre történő kiegyenlítés vagy a megrendeléskor azonnali bankkártyás fizetés) Megrendelő elfogadja Vállalkozó Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat a megrendelés tételeinek vonatkozásában.

c)    Amennyiben nem egyszerűsített szerződéskötéssel vagy internetes megrendeléssel történik a szerződéskötés a felek között, úgy az alábbi eljárásrend az irányadó. Vállalkozó és Megrendelő egy megrendelő lap kitöltésével és elfogadásával (cégszerű aláírás vagy elektronikus úton, elektronikus aláírással ellátott dokumentum vagy ilyen elektronikus jóváhagyás) jóváhagyják a megrendelő lapon és az ÁSZF-ben foglaltakat. A jogviszonyra az ÁSZF rendelkezései lesznek irányadóak azzal, hogy eltérés esetén a megrendelő lapon foglaltak az irányadóak.

d)    Értelmező rendelkezés: a jelen ÁSZF-ben megrendelés vagy szerződés alatt a jelen fejezetben részletezett megrendelő lapot ((c) pont) értjük.

 

1.3.        Együttműködés

a)    Szerződő felek a szerződésben felhatalmazzák a szerződésben megnevezett képviselőiket, hogy a szerződés szerinti teljesítés érdekében eljárjanak, a teljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál a feleket teljes jogkörrel képviseljék. Szerződő felek képviselőinek a szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos.

b)    A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban közlik. A képviselő személyek változtatásának joga mindkét fél számára lehetséges, a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintő adminisztratív változtatásnak tekintendő.

c)    Szerződő felek kötelesek egymás közötti valamennyi közlést, értesítést, intézkedést és döntést írásban rögzíteni és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. Írásbeli kommunikációnak minősül a postai úton kézbesített valamint az elektronikus úton kézbesített dokumentum, levél.

 

1.4.        Kapcsolattartás

 

1.4.1.   Vállalkozó kapcsolattartási csatornái

a)    Vállalkozó a táblázatban megjelölt elérhetőségeken érhető el.

Megnevezés

E-mail cím

Rendszertámogatás

rendszertamogatas@parola.hu 

Bevezetés

bevezetes@parola.hu

Fejlesztés

programozo@parola.hu

Rendszergazdai szolgáltatás

rendszergazda@parola.hu

Hosting szolgáltatás

support@phosting.hu

Tréning szolgáltatás

trening@parola.hu

Pénzügyi kapcsolattartás

penzugy@parola.hu

Cégvezetés

info@parola.hu

 

b)    Vállalkozó egyes szolgáltatások vagy termékek esetében a fentiektől eltérő elérhetőséget határozhat meg, melyről Megrendelőt a szolgáltatás vagy termék megrendelése előtt tájékoztatja. Az eltérő elérhetőség elsődleges tájékoztatási módja az adott szolgáltatás vagy termék publikus weboldala.

 

1.4.2.   Megrendelő kapcsolattartói

a)    A felelős kapcsolattartó azon személy, aki garantálja a szerződésben vállalt kötelezettségek betartását, valamint vitás kérdések esetén döntési jogkörrel felruházott. Felelős kapcsolattartó feladata továbbá, hogy igazolja a teljesítést.

b)    A pénzügyi kapcsolattartó azon személy, aki a szerződésben foglalt díjakban felmerült pontok egyeztetésére jogosult. Továbbá az a személy, aki fogadja a Vállalkozó által kiállított számlákat és pénzügyi tájékoztatókat, egyenlegközlőket.

c)    A kulcs felhasználók azon személyek, akik a rendszer használatát teljeskörűen, vagy adott modulhoz kapcsolódóan magas fokúan megismerik, a teljes rendszer kezelésében fontos szerepet játszanak, tisztában vannak a rendszer által használt metódusokkal, a beépített összefüggésekkel, és ezek kezelésével.

d)    Az informatikai kapcsolattartó azon személy, aki a bevezetési szolgáltatás vagy a rendszertámogatási szolgáltatás keretein kívül eső, azonban a rendszer zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges elengedhetetlen informatikai ismeretekkel rendelkezik Megrendelő infrastruktúrájáról, annak működéséről, lehetőségeiről, aktív szerepet vállal a bevezetés vagy a rendszertámogatás során ezen infrastrukturális követelmények megvalósításában és kivitelezésében.

 

1.4.3.   Kapcsolattartás formái

a)    Szerződő felek a kapcsolattartás elsődleges csatornájaként az e-mailben történő írásos kapcsolattartást jelölik meg. Emailben történő kapcsolattartás csak a felek által megjelölt email címeken keresztül lehetséges.

b)    Telefonon, szóban történő kapcsolattartás nem minősül szerződésszerű kapcsolattartási módnak, a szóban kifejtettek hatályosulási feltétele a felek közti e-mailes megerősítés.

c)    Vállalkozó jogosult arra, hogy a programműködés módosításáról szóló, illetve a program működésével kapcsolatos tájékoztatásokat a programon belüli információszolgáltatással tegye meg. Felek a fenti közlést is a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő közlési módként fogadják el.

 

1.5.        Definíciók

a)    szoftver: a Vállalkozó által fejlesztett és értékesített szoftver.

b)    modulok: A szoftver azon részei, melyek akár külön-külön, akár együttesen is működtethetőek, integrált vállalatirányítási rendszerként, vagy annak részeként.

c)    kiegészítő modulok: azon elemek, amik egy-egy modulhoz kiegészítőként további tulajdonsággal, további munkafolyamat lehetőséggel ruházzák fel az adott modult.

d)    funkciók: egy modulban lévő kisebb részegység, aminek a lényege, hogy egy bizonyos feladat létrehozására került kifejlesztésre

e)    egyedi funkciók: olyan opcionális funkciók, amely csak egy adott Megrendelő számára kerültek kifejlesztésre, nem érhetőek el az árlistákon, a rendszertámogatás keretein belül is csak külön megállapodásban támogatottak. Ezekről felek minden esetben egyedileg egyeztetnek.

f)      termék: a Vállalkozó által értékesített szoftver, valamint hardver és a szolgáltatással összefüggő egyéb fizikai termék.

g)    szolgáltatás: a Vállalkozó által nyújtott és a jelen ÁSZF 1.8 pontjában felsorolt szolgáltatások.

h)    rendszer: a Vállalkozó által értékesített szoftver, termék és szolgáltatás működő keretben megvalósítva.

i)      számla: szigorú számadású bizonylat, amelyet áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor állítanak ki, és amely megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. (továbbiakban ÁFA tv.) X. fejezetében foglalt feltételeknek.

j)      díjbekérő: fizetési kötelezettségre vonatkozó nem számviteli bizonylat, melynek pénzügyi teljesítését követően számla kerül kiállításra.

k)     előlegbekérő (díjbekérő felirattal): fizetési kötelezettségre vonatkozó nem számviteli bizonylat, melynek pénzügyi teljesítését követően előleg számla kerül kiállításra

l)      árlista, díjtáblázat: vállalkozó termékei és szolgáltatásai vonatkozásában kiállított mindenkori árait tartalmazó lista vagy Vállalkozó által üzemeltetett internetes oldalon (termékoldal) feltüntetett adat.

m)  súlyos szerződésszegés: minden olyan szerződésszegés, amely eredményeképp a másik (nem szerződésszegő) fél teljesítése vagy ellehetetlenül, vagy a teljesítése aránytalan mértékben megnehezül, illetve tőle a további teljesítés nem várható el. Súlyos szerződésszegésnek minősül pl. a fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történő nem teljesítése. Továbbá súlyos szerződésszegés minden többszöri szerződésszegés.

n)    szerver-kliens működés: a szoftver egy olyan szerver-kliens alapú megoldás, melynek alapvető ismérve, hogy az adatok egy központi szerveren kerülnek tárolásra, melyhez a kliensek egy biztonságos csatlakozáson keresztül férhetnek csak hozzá.

o)    szerver komponens: a szerver komponens a szoftver azon része, mely felel a nagy számítási műveletekért, valamint biztosítja, hogy a kliens munkaállomások csatlakozzanak az adatokhoz. A szerver komponens a szoftver azon része, mely a központi erőforráson önmagában vagy alkalmazásszerver segítségével futtatott.

p)    kliens munkaállomás: az a PC alapú eszköz, amelyen a Megrendelő a kliens alkalmazást használni tudja.

q)    kliens alkalmazás: a szoftver azon része, mely a felhasználó kliens munkaállomásán vagy egyéb eszközén telepített vagy futtatott. A kliens munkaállomáson futó kliens alkalmazás biztosítja a felhasználói felületet, így az adatbeviteli és adatmegjelenítési funkciókat látja el.

r)      osztott rendszer: Az osztott rendszer lényege, hogy egy adott fizikai erőforráson több szerver komponens osztozik párhuzamosan, az osztott rendszer operációs rendszerének megfelelő konfigurálása alapján történt szabályozás értelmében. Az osztott rendszeren történő működésben egyértelműen behatárolt az elérhető erőforrások mennyisége, a rendszer zökkenőmentes működésének érdekében.

s)     a tervezett karbantartás egy olyan, előre írásban bejelentett esemény, mely során a rendszer valamely részének biztonságáért és zökkenőmentes működéséért felelős személyek olyan fizikai vagy logikai változtatást hajtanak végre, mely a szolgáltatások esetleges szüneteltetésével, vagy a komplett rendszer esetleges újraindításával járhat a karbantartás idejére, de biztosítják a további stabil és biztonságos (üzem- és adatbiztonság) működést.

t)      adattárolás valósul meg abban az esetben, amikor a szoftver bármely komponense (általában a szerver komponens) nem a Megrendelőnél kerül elhelyezésre, hanem erre a célra specializált központi szerveren kerülnek tárolásra az adatok.

u)    tárterület/WEB tárterület: a hosting szolgáltatás igénybevételével rendelkezésre bocsátott tárhely, amin Megrendelő a publikus weboldalát, webes alkalmazását elhelyezheti, valamint ezen a tárhelyen a szolgáltatásban foglalt keretekig az e-mail címekre érkező és onnan kimenő leveleket és azok mellékleteit tárolhatja.

v)     alkalmazásszerver: a fejlesztett szoftver futtatását végző harmadik féltől származó szoftveregyüttes

w)   központi infrastruktúra: a szerver és a működéséhez, üzemeléséhez, üzemeltetéséhez és eléréséhez szorosan kapcsolódó informatikai eszközök együttese.

x)     helyi hálózat: a számítógépeket, perifériákat, egyéb informatikai eszközöket összekötő kialakítás, melynél nem szükséges elem az internetre való csatlakozás, a számítógépek és perifériák a saját házirendekben meghatározottak szerint látják egymást és érik el egymás erőforrásait.

y)     rendelkezésre állás: az a százalékos mutató, amely megmondja, hogy a hozzá kapcsolódó erőforrás elérhetősége, használhatósága egy éves időintervallumra vetítve mekkora. A mutató által biztosított százalékértéknek megfelelően garantált a hozzá kapcsolódó erőforrás használhatósága.

z)     adatbázis: speciálisan rendezett vagy valamilyen elv szerint felépített adatok tárolására alkalmas tárterület a számítógépen, melynek eléréséhez és kezeléséhez erre a célra fejlesztett adatbázis szerver szükséges.

aa) harmadik féltől származó komponens: a szoftver azon részegysége, melyet harmadik fél fejlesztett, a felhasználásába foglalt feltételeknek megfelelően a szoftverbe beépített. Önmagában nem működőképes, a szoftver funkcionalitását bővíti.

bb)harmadik féltől származó modul: a szoftver azon kisebb részegsége, melyet harmadik fél fejlesztett, a felhasználásába foglalt feltételeknek megfelelően a szoftverbe beépített. Funkcionalitása kisebb, kevesebb, mint a komponens esetében.

cc) tartalomfejlesztés: a honlapok fejlesztésének azon része, amelyben Vállalkozó nem csupán a honlap kinézetét, funkcionalitását és szerkezeti egységét teremti meg, hanem teljes ráhatással van a honlapon megjelenő információkra és azok rendezettségére is.

dd)rendszerbiztonság: egy szoftver vagy hardverrendszer összességét tekintő biztonsági intézkedések csoportja. Magában foglalja a zökkenőmentes üzemeltetést, az optimális működést és a belső-külső behatások elleni aktív védelmet is.

ee) működési biztonság: egy szoftver vagy hardverrendszer üzemeltetésének zökkenőmentességét biztosító intézkedések csoportja.

ff)   szerver: minden olyan számítógép vagy számítási kapacitással rendelkező eszköz, melyhez a felhasználónak nincs közvetlen hozzáférése, csak adott, rajta futó szoftvereken keresztül éri el az erőforrásait, a tárolt adatokat vagy programokat.

gg)munkaállomás: minden olyan számítógép vagy számítási kapacitással rendelkező informatika eszköz, melyhez a felhasználónak közvetlen hozzáférése van, azon közvetlenül munkát tud végezni.

hh) periféria: minden nem számítógép jellegű informatikai eszköz, például a nyomtatók, scannerek.

ii)     vevőtájékoztató: Olyan speciális kijelző, mely akár érintésvezérelten, akár érintés nélküli módban kijelzőként funkcionál.

jj)     domén: az interneten elérhető eszközök, tartalmak emberi értelmezhető formája, mely egy névből és egy végződésből áll. Például: parola (név) .hu (végződés).

kk) NS1, NS2: a domén nevek regisztrációjakor kötelezően megadandó névszerverek, melyek célja, hogy egy adott domén névhez biztosítsák a számítógép számára értelmezhető egyedi azonosító számokat, ún. IP-címeket.

ll)     IP-cím: egy bármilyen hálózatra kötött egység elérési címe, mely mind a helyi hálózaton belül egyedi kell legyen, mind pedig az interneten, mint globális hálózaton egyedi kell legyen minden rákötött hardver esetén.

mm)                fordulónap: a domén név regisztrációjának dátumából az aktuális évet behelyettesítve kapott év-hónap-nap dátum.

(néhány definíció, melyek az egyedi fejlesztéshez tartoznak, a 7.3. c. alpontjainánál találhatók)

 

1.6.        Megrendelő jogai és kötelezettségei

a)    Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által észszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást késedelem nélkül, legkésőbb a kéréstől számított 10 munkanapon belül vagy a projekt alapító dokumentumában meghatározott időpontig bezárólag a Vállalkozó rendelkezésére bocsát.

b)    Megrendelő vállalja, hogy a teljesítés során megfelelő alkalmazottainak közreműködésével szakmai támogatást nyújt és rendszeres konzultációs lehetőséget biztosít Vállalkozó számára.

c)    Megrendelő felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású személyzet biztosításáért, beleértve a betanítást, az üzembe helyezést és a próbaüzemet is. Vállalkozó előzetesen egyeztetett időpontban az oktatási szolgáltatást köteles teljesíteni, amelyen Megrendelő személyzete részvételének biztosítása Megrendelő kötelezettsége.

d)    Helyszíni munkavégzés esetén Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és Vállalkozó által a helyszínen történő munkavégzés feltételeit, valamint Megrendelő egyéb rendszereinek, kapcsolódó információinak és dokumentációjának olyan mértékű rendelkezésre bocsátását, amely Vállalkozó feladatainak elvégzéséhez szükséges.

e)    Megrendelő kizárólag a jogszabályoknak megfelelően jogosult és köteles az általa megrendelt szolgáltatást vagy terméket használni. Vállalkozó nem ellenőrzi Megrendelő felhasználói gyakorlatának jogszerűségét, azért kizárólag Megrendelő felel.

f)      Megrendelő tudomásul veszi, hogy jelen pontban foglaltak megsértése esetén Vállalkozó az esetleges késedelmes vagy hibás teljesítésért felelősséget nem vállal.

 

1.7.        Vállalkozó jogai és kötelezettségei

a)    Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely az szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érdemben érinti, vagy befolyásolja.

b)    Vállalkozó felelős a teljesítéshez szükséges elegendő számú és szaktudású szakembergárda biztosításáért.

c)    Vállalkozó jogosult alvállalkozó(ka)t és teljesítési segédeket igénybe venni a szerződés teljesítése során, akikért sajátjaként felel.

d)    Vállalkozó felelős az alkalmazottainak és alvállalkozóinak magatartásáért Megrendelő telephelyén, székhelyén. Vállalja, hogy betartja az épületekre érvényes, a Megrendelő által vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat. Az ezzel kapcsolatos szabályzatok írásos anyagát Megrendelő a szerződés megkötését megelőzően Vállalkozónak átadja.

e)    Vállalkozó a megkötött szerződés, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetőleg nem nehezítheti a teljesítést.

f)      Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni a szokásos kapcsolattartási csatornákon (email). A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

1.8.        Szolgáltatások

 

1.8.1.   Általános szolgáltatások

 

1.8.1.1.     Rendszerszervezési szolgáltatás

a)    A rendszerszervezési szolgáltatás során Vállalkozó az általa értékesített szolgáltatások, termékek, esetleges új fejlesztések mellé szervezést is vállal. A szervezés során vagy a rendszert igazítja a meglévő folyamatokhoz vagy fordítva.

b)    A Vállalkozó rendszerszervezési szolgáltatása tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályok ismeretét és a könyvelővel/adótanácsadóval/más szakértővel történő egyeztetés szükségességét. Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal a rendszerszervezés alapján meghozott gazdasági/egyéb szakmai döntések miatti esetleges hátrányos gazdasági vagy jogi következményekért. Megrendelő gazdasági döntéseiért, azok következményeiért felelősséget Vállalkozó nem vállal és Megrendelő ezt kifejezetten tudomásul veszi.

c)    Az óradíjak nem foglalják magukban a kiszállásra szánt időt. A rendszerszervezés történhet a vállalkozó telephelyén (háttérmunka), telefonon, e-mailben, interneten és a helyszínen.

 

1.8.1.2.     Oktatási, konzultációs szolgáltatás

a)    Az oktatási, konzultációs szolgáltatás során Vállalkozó az általa értékesített szolgáltatások, termékek mellé betanítást, tanácsadást vállal.

b)    A Vállalkozó oktatása, tanácsadása tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályok ismeretét és a könyvelővel/adótanácsadóval/más szakértővel történő egyeztetés szükségességét. Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal az oktatás, tanácsadás alapján meghozott gazdasági/egyéb szakmai döntések miatti esetleges hátrányos gazdasági vagy jogi következményekért. Megrendelő gazdasági döntéseiért, azok következményeiért felelősséget Vállalkozó nem vállal és Megrendelő ezt kifejezetten tudomásul veszi.

c)    Az óradíjak nem foglalják magukban a kiszállásra szánt időt. Az oktatás történhet a vállalkozó telephelyén (háttérmunka, felkészülés), telefonon, e-mailben, interneten és a helyszínen.

 

1.8.1.3.         Háttérmunka szolgáltatás

a)    A szolgáltatás során felmerülő olyan tevékenységeket foglalja magában, amely közvetlen ügyfélkapcsolatot nem igényel és nem programozás, de a szerződéses teljesítéshez szervesen kapcsolódik (például: dokumentációk elkészítése, adatok importja, leírások készítése, új felhasználók regisztrálása).

b)    Vállalkozó háttérmunka szolgáltatása tájékoztató jellegű, nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályok ismeretét és a könyvelővel/adótanácsadóval történő egyeztetés szükségességét. Vállalkozó semmilyen felelősséget nem vállal a rendszertámogatás, tanácsadás alapján meghozott gazdasági/egyéb szakmai döntések miatt esetleges hátrányos gazdasági vagy jogi következményekért. Megrendelő gazdasági döntéseiért, azok következményeiért felelősséget Vállalkozó nem vállal és Megrendelő ezt kifejezetten tudomásul veszi.

c)    A háttérmunka történhet a vállalkozó telephelyén vagy a vállalkozó által elrendelt otthoni munkavégzés keretében, telefonon, e-mailben, interneten.

 

1.8.2.   Szoftverértékesítési szolgáltatás

Vállalkozó Megrendelő részére értékesíti az általa készített szoftver nem kizárólagos licenszét a szerződésben meghatározott felhasználási jogot biztosítva ezzel. A részletek az ÁSZF 2.pontjában.

 

1.8.3.   Szoftver bérleti szolgáltatás

Vállalkozó bérbe adja Megrendelő részére az általa készített szoftver nem kizárólagos licenszét a szerződésben meghatározott felhasználási jogot biztosítva ezzel. A részletek az ÁSZF 3.pontjában.

 

1.8.4.   Bevezetési szolgáltatás

Vállalkozó a szoftverértékesítés vagy szoftver bérlet keretein belül hozzáférhetővé tett szoftverre vállalhat bevezetési szolgáltatást. A részletek az ÁSZF 4. pontjában.

 

1.8.5.   Rendszertámogatási szolgáltatás

Vállalkozó a szoftverértékesítés, a szoftver bérlet vagy a fejlesztési szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett szoftverre vállalhat rendszertámogatási szolgáltatást. A részletek az ÁSZF 5. pontjában.

 

1.8.6.   Szerver és adattárolás szolgáltatás

Vállalkozó a szoftverértékesítés vagy szoftver bérlet során vállalt szolgáltatás keretein belül az általa fejlesztett szoftver szerver komponensét Vállalkozó erőforrásain biztosítja, melyhez interneten keresztül hozzáférést biztosít Megrendelő által megjelölt felhasználók számára, az arra alkalmas kliens alkalmazással. Szerver-kliens működés esetén az adatok tárolása jellemzően a szerveren történik. A részletek az ÁSZF 6. pontjában.

 

1.8.7.   Fejlesztési szolgáltatás

Vállalkozó a Megrendelőtől beérkező azon kérések esetén, melyeket a rendelkezésre álló szoftverek funkcionálisan, kinézetben vagy munkafolyamat-sajátosságban nem tudnak, egyedi szoftverfejlesztési szolgáltatást végezhet.  A részletek az ÁSZF 7. pontjában.

 

1.8.8.   Rendszergazdai szolgáltatás

Vállalkozó a Megrendelőtől érkező azon kérések esetén, amelyek a Megrendelő saját használatú hardver és szoftver infrastruktúráját érintő karbantartási, fejlesztési vagy üzemeltetési kérések, rendszergazdai szolgáltatást végezhet. A részletek az ÁSZF 8. pontjában.

 

1.8.9.   Hosting szolgáltatás

Vállalkozó a Megrendelő által igényelt, és szabadon elérhető, regisztrálható, vagy már a Megrendelő tulajdonában lévő domén nevekre biztosít hosting szolgáltatást, mely a nevezett domén névhez tárhely és kapcsolódó szolgáltatások biztosítását foglalja magában. A részletek az ÁSZF 9. pontjában.

 

1.8.10.                  Hardver és dobozos szoftver értékesítés szolgáltatás

Vállalkozó a nem általa fejlesztett szoftver és bármely szoftverhez kapcsolódó hardver-komponensek vonatkozásában dobozos értékesítést is végez. Ennek részletei az ÁSZF 10. pontjában találhatóak.

 

1.8.11.                  Tréning szolgáltatás

Vállalkozó Megrendelő igénye alapján a szoftverek használatával kapcsolatosan vagy felek egyeztetése alapján más kérdésekben is tréning-szolgáltatást vállal. A részletek az ÁSZF 11. pontjában.

 

1.8.12.                  Üzletviteli adminisztrációs és adatfeltöltési szolgáltatás

Vállalkozó Megrendelő igénye alapján a szoftverek használatával kapcsolatosan vagy felek egyeztetése alapján más kérdésekben is üzletviteli adminisztrációt, üzletmenet szervezést vagy adatfeltöltést vállal. A részletek az ÁSZF 12. pontjában.

 

1.8.13.                  Egyéb szolgáltatások

Fentieken túl Vállalkozó és Megrendelő, egyedi megállapodás alapján egyéb szolgáltatás nyújtásában is megegyezhetnek. Erre vonatkozóan felek külön szerződést kötnek és a részleteket ott határozzák meg.

 

1.8.13.1.             Kiszállás

Vállalkozó a kiszállás díját jogosult a Megrendelőnek kiszámlázni. Vállalkozó a kiszállási díjat a helyszíni munkavégzés és Vállalkozó székhelye közötti közúti távolság alapján számolja.

A távolság számítása a Google Térkép távolságadatainak felhasználásával történik.

 

1.9.        Számlázás, díjak

 

1.9.1.   Szolgáltatási díjak

a)    Vállalkozó az általa értékesített termékekért és az általa végzett szolgáltatásokért díjat számít fel.

b)    Szerződő felek között létrejött szerződés a szerződés hatálya alatti díjakat tartalmazza.

c)    A Vállalkozó általános díjait az aktuális díjtáblázat, az adott termék vagy szolgáltatás publikus internetes oldala vagy a megrendelő lap tartalmazza.

 

1.9.2.   Elektronikus számlázás, elektronikus számla befogadása

a)    Az Áfa tv. 175. § 2. bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően a Vállalkozó elektronikusan kibocsátott számlát állít ki

b)    vagy a 1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet 7§ alapján a számítógépes programmal kiállított számla elektronikus képe (PDF fájl) mellé biztosítja annak NAV-Online rendszerbe feltöltött és sértetlenséget és eredetiséget igazoló hash kódját.

c)    A Vállalkozó kinyilatkozza, hogy az ily módon kibocsátott számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelessége biztosított.

d)    Az ily módon a Vállalkozó által elektronikusan kibocsátott számlát a Megrendelő befogadja.

e)    Vállalkozó nem fogadja el a digitálisan továbbított Díjbekérő és Számla esetén a pénzügyi teljesítési késedelem okaként Megrendelő hibásan, hiányosan beállított e-mail rendszerét, kéretlen levél szűrőjét, valamint egyéb, nem a Vállalkozóra visszavezethető technikai problémákat (pl.: a csatolt fájl megnyitásának problémája).

 

1.9.3.   Pénzügyi teljesítés

 

1.9.3.1.                 Pénzügyi rendezés OTP Simplepay rendszeren keresztül

Megrendelőnek lehetősége van a Vállalkozó termékeit/szolgáltatásait az általa üzemeltetett webáruházon történő megrendelés esetén az OTP Simplepay rendszerén keresztül a megrendelés során kifizetni. A kifizetést követően Megrendelő részére – a megrendelés során általa megadott e-mail címre – megküldésre kerül a megrendelt és kifizetett termékekről/szolgáltatásokról kiállított számla.

 

1.9.3.2.                 Pénzügyi rendezés banki utalással

a)    Megrendelő vállalja, hogy amennyiben az OTP Simplepay rendszeren keresztül pénzügyileg nem rendezte a megvásárolt termékek/szolgáltatások ellenértékét, banki utalással rendezi a kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 8 napon belül.

b)    Az pénzügyi rendezés során a közleményében kizárólag a számla sorszámát, vagy több számla

együttes utalása esetén a számla sorszámokat vesszővel elválasztva kell feltüntetni.

c)    Vállalkozó mindenkori aktuális bankszámlaszáma a Vállalkozó által kiállított számla bal felső részében, a szállítói adatoknál található meg.

1.9.4.   Késedelmes fizetés, nem fizetés

a)    Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

b)    Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra jogosult.

c)    Az esedékes díj meg nem fizetésekor, az írásbeli felszólítást követő 15. napot követően Vállalkozó nem köteles a szerződésben vállalt feladatait elvégezni, így korlátozhatja a szolgáltatást.

d)    Az írásbeli felszólítást követő 15. napon túli késedelmes fizetés, valamint a többszöri késedelmes fizetés súlyos szerződésszegésnek minősül, függetlenül attól, hogy erre Vállalkozó a fizetési késedelem jelzésekor írásban felhívja a figyelmet vagy sem.

e)    Amennyiben a szolgáltatás része a szerver és adattárolás szolgáltatás, a díjfizetési kötelezettség fentiek szerinti elmaradása esetén vállalkozó jogosult a szerver és adattárolás szolgáltatás korlátozására, felfüggesztésére.

f)      Írásbeli felszólításnak minősül Vállalkozó rendszeréből elektronikusan kiküldésre kerülő fizetési emlékeztető, amennyiben a fizetési emlékeztető küldésének dátuma meghaladja a kérdéses számla fizetési határidejét.

 

1.9.5.   Áremelés

a)    Vállalkozó a díjait a díjtáblázat vagy az érintett internetes oldal / internetes megrendelő felület  módosításának közlésével jogosult megváltoztatni.

b)    Ha a Szerződő felek hűségidőben egyeztek meg, Vállalkozó a hűségidő ideje alatt csak az infláció mértékével azonos árváltoztatásra jogosult.

c)    Vállalkozó a pénzügyileg teljesített termék vagy szolgáltatás esetén utólagos ár-módoításra nem jogosult azzal a termékkel / szolgáltatással kapcsolatban, amelyről a számla szól, beleértve kifejezetten az adott tétel elszámolási időszakát.

d)    Az árváltoztatás mértékét (áremelés, árcsökkentés) Vállalkozó határozza meg egyoldalúan, a díjtáblázat módosításával.

e)    Vállalkozó a díjak módosítását csak Megrendelő írásos tájékoztatása után érvényesítheti, mely ellen Megrendelő a tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet.

f)      Megrendelő jogosult az árváltozás értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a szerződést felmondani, amennyiben az árváltozást nem fogadja el. Ez esetben a felmondás rendes felmondásként kezelendő, Szerződő felek kötelezettséget vállalnak a rendes felmondásban foglaltak teljesítésére.

g)    Vállalkozó a Megrendelt termékre / szolgáltatásra a megrendelésben foglalt mértékig vállalja az árgaranciát. A többletrendelés, utórendelés vagy új megrendelés esetén a mindenkori aktuális díjtáblázat árai érvényesek.

h)    Vitás esetben a felek a díjemelés mértékét tárgyalás útján rendezik.

i)      Az árváltozás a mindenkori nettó árra vonatkozik, a bruttó ár pedig a szolgáltatási díj változásának napján érvényes áfa kulcs alapján kerül meghatározásra.

 

1.10.     Szavatossági szabályok

 

1.10.1.                  Szavatosság

a)    Vállalkozó szavatol azért, hogy rendeltetésszerű használat esetén az általa fejlesztett vagy bevezetett Rendszer a felhasználói dokumentációnak és a felhasználói specifikációnak megfelelően működik.

b)    Vállalkozó nem felel a Rendszer nem rendeltetésszerű használatából eredő semmilyen kárért, legyen az közvetlen vagy közvetett kár. Vállalkozó a rendeltetésszerű használat vonatkozásában a beüzemeléskor Megrendelőt megfelelően betanítja, részére a szükséges leírásokat átadja.

c)    Az utógondozás (rendszertámogatás) részletes szabályait az ÁSZF 1.8.5 és 5. pontja tartalmazza. Vállalkozó kizárólag az az ÁSZF 1.8.5 és 5. pontjában meghatározottak szerint biztosítja a rendszer korszerűsítését, a számlázási rendszerek vonatkozásában a jogszabályi változások követését, valamint az üzemeltetési tanácsadást. A szavatossági igények érvényesítésére és Vállalkozó ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezési irányadók. Megrendelő kötelezettsége, hogy a szavatosság időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt (pl. jogszabályváltozást) a hiba azonosítására alkalmas módon Vállalkozóval haladéktalanul, írásban közöljön.

d)    Vállalkozó jogszabálykövetést csak a számlázási szoftverrész, az Adóügyi Ellenőrző Egységgel ellátott pénztárgépes rendszer, valamint a főkönyv és pénzügy ÁFA bevallás részének vonatkozásában vállal. A jogszabálykövetés kizárólag a már beépített működésre és funkciókra érvényes.

e)    Vállalkozó szavatossági kötelezettsége kiterjed arra, hogy:

-        Az általa átadott szoftver eszközök jogtiszták és az átadáskor vírusmentesek.

-        A Rendszer az indításának napján hatályos jogszabályokban meghatározott feladatoknak a felhasználói dokumentációnak és a felhasználói specifikációnak megfelelően működik.

f)      Az átadott szoftver eszközökre a szavatossági idő az átadástól számított 1 (egy) év. A szavatosság ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A szavatosság nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.

g)    Vállalkozó nem felel a Rendszer olyan meghibásodásáért, amely Megrendelőnek vagy általa megbízott harmadik személynek a Rendszeren végrehajtott átalakítási, átszerelési vagy egyéb használati utasításba és leírásba, illetve a rendeltetésszerű használatba ütköző tevékenységből, a berendezések megbontásából, illetve a szoftver eszközök használatával kapcsolatos rendelkezések megsértéséből ered.

h)    A Vállalkozó nem felel a Rendszer jogszerű és rendeltetésszerű működéséért abban az esetben, ha a Megrendelő nem fizette a rendszertámogatási díjat, és ebből adódóan a Vállalkozó szünetelteti a rendszertámogatási szolgáltatás keretében történő frissítések telepítését.

i)      Vállalkozó kijelenti, hogy a felhasznált szoftver eszközök tulajdonosaitól az átadott szoftver eszközök feletti fenntartás és korlátozás nélküli felhasználási engedélyt jóhiszeműen megszerezte, minden olyan jogosultsággal rendelkezik, ami a kijelentés megtételére őt felhatalmazta.

 

1.10.2.                  Hibajavítás

a)    Vállalkozó a szavatossági idő alatt hibajavítási szolgáltatást vállal hibás szoftver vonatkozásában.

b)    A hibajavítás elektronikus felületen, hibajegyek küldésével működik

c)    Felek a hibákat az alábbi kategóriákba sorolják:

a.     Kritikus hiba: a szoftver egyáltalán nem működik.

b.     Jelentős hiba: a szoftver alapvető funkciója nem vagy nem megfelelően működik.

c.     Kisebb hiba: minden egyéb hiba.

d)    Vállalkozó vállalja, hogy a hibajavítást az alábbi határidőkben megkezdi:

a.     Kritikus hiba: 24 óra

b.     Jelentős hiba: 72 óra

c.     Kisebb hiba: 168 óra

e)    A hibajavítás megkezdésének feltétele, hogy Megrendelő részéről írásban beérkezik Vállalkozóhoz az 1.4.1-es pontban megadott elérhetőségeken a hiba leírása. A hiba leírásának tartalmaznia kell a hiba pontos leírását és javaslatot a hiba tipizálására (kritikus, jelentős vagy kisebb).

f)      Vállalkozó dönt az egyes hibák kategorizálása tekintetében, nincs kötve Megrendelő javaslatához.

g)    Vállalkozó csak abban az esetben köteles a hiba kijavítására, amennyiben az a hiba reprodukálható.

1.10.3.                  Kárfelelősség

a)    Vállalkozó az általa okozott és általa elismert vagy jogerősen megítélt károkért vállal kizárólag felelősséget. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó felelőssége kizárt harmadik személyeknek a Rendszer által okozott károk, valamint elmaradt Megrendelőnél vagy harmadik személyeknél a károkozás következtében felmerült haszon tekintetében. Vállalkozó felelőssége kizárt továbbá bármilyen adat hibájából - különösen, de nem kizárólag a Rendszerhez kapcsolódó adatok hibájából -, továbbá bármely adat vagy adatbázis megsérüléséből eredő kártérítési kötelezettség tekintetében, kivéve, ha a káresemény a Vállalkozó hibás teljesítésére vezethető vissza.

b)    Vállalkozó nem vonható felelősségre a késedelmes teljesítésért, amennyiben a késedelem bizonyíthatóan Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatállományok tartalma, készültségi foka vagy egyéb hibája miatt keletkezett.

c)    Vállalkozó nem vonható felelősségre a késedelmes teljesítésért, amennyiben a késedelem bizonyíthatóan Megrendelő szerződésben vállalt kötelesség teljesítésének elmaradásból, késedelmes vagy hibás teljesítéséből keletkezett.

d)    Vállalkozó kártérítési felelőssége kifejezetten kizárt olyan esetekben, ha számlázórendszer használata során a számla vagy számla hatálya alá eső egyéb irat NAV-nak történő feltöltése bármilyen okból meghiúsul. Megrendelő köteles a számla vagy számla hatálya alá eső egyéb irat NAV-nak történő megküldésének sikerességét maga ellenőrizni és amennyiben ebben hibát vagy problémát észlel, azt azonnal Vállalkozóval közölni. Vállalkozó az esetlegesen feltöltésre nem került számlák vonatkozásában minden felelősségét kizárja.

e)    Vállalkozó nem vállal felelősséget az általa végzett számítások és kimutatások pontosságáért. Minden ilyen számítás és kimutatás csak tájékoztató jellegű.

f)      Felek a Vállalkozó kártérítési felelősségét rendszertámogatási szerződés esetén a szerződésben foglalt 1 hónapra eső rendszertámogatási díj háromszorosában, egyébként 1 (egy) havi szolgáltatási díj összegében maximalizálják.

 

1.11.     Titoktartás

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatályának tartama alatt és a szerződés megszűnését követő 5 évig bizalmasan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott információikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. A fenti információk, tények, valamint adatok – a másik fél által előzetesen adott kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – kizárólag a szerződés teljesítésére használhatók fel, harmadik személynek csak a másik fél előzetes írásos hozzájárulása esetén adhatók át.

Felek rögzítik, hogy minden szerzői jogra vonatkozó tulajdonjog, amely a Felek bármelyikét megillette valamely szoftver vagy dokumentáció vonatkozásában, amelyet ők vagy a javukra eljáró harmadik fél készített a jelen ÁSZF hatályán kívül, változatlanul a korábbi jogosultat illeti meg (a továbbiakban: „Meglévő Védett Anyagok”). Továbbá a Felek tudomásul veszik, hogy bármilyen kiegészítés, módosítás, fejlesztés vonatkozásában felmerülő szerzői jogok, amelyek ilyen Meglévő Védett Anyagokat érintenek – függetlenül attól, hogy ki végzete el a kiegészítést, módosítást vagy fejlesztést – az eredeti szerzői jogi jogosultat illeti meg.

A Felek gondoskodnak arról, hogy a jelen ÁSZF hatálya alatt a jelen ÁSZF-ben vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges mértékig a másik Fél és annak szakmai személyzete, valamint alvállalkozói és egyéb közreműködői ingyenesen, nem kizárólagosan, nem átruházható módon hozzáférési és használati jogosultságokat kapjanak a Felek által tulajdonolt szellemi termékekre, adatbázisokra és egyéb Meglévő Védett Anyagokra vonatkozóan.

Minden ötlet, koncepció, know-how, adatfeldolgozási technika, szoftver dokumentáció, diagram, specifikáció, mely a szerződés teljesítése során a Vállalkozótól a Megrendelő birtokába kerül, vagy tudomására jut, üzleti titoknak tekintendő.

Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit, alvállalkozóit, teljesítési segédeit a szerződésben foglalt kötelezettségeiről, és felelősséget vállalnak saját munkavállalóik, alvállalkozóik, teljesítési segédeik tekintetében a fenti kötelezettségek betartásáért.

A szerződés alapján a felek átadhatnak a másiknak olyan információkat, amelyek bizalmasak ("Bizalmas információk"). A Vállalkozó és a Megrendelő megállapodnak abban, hogy csak olyan információkat bocsátanak egymás rendelkezésére, amelyek a szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek. Csak az olyan információk tekinthetők bizalmas információnak, amelyek a szerződésben foglalt feltételekre és díjakra vonatkoznak, vagy amelyek egyértelműen „bizalmasként” lettek minősítve az átadásuk időpontjában.

Nem minősülnek bizalmas információnak a következők: amelyek nyilvánosak, vagy a másik fél közreműködése vagy mulasztása nélkül nyilvánossá váltak a közléskor vagy azt megelőzően; amelyek a nyilvánosságra hozatal előtt jogszerűen a másik fél birtokában voltak, és azokat a másik fél sem közvetlenül, sem közvetve nem a nyilvánosságra hozó féltől szerezte; amelyeket egy harmadik fél jogszerűen, a nyilvánosságra hozatal korlátozása nélkül a másik fél tudomására hoz.

Vállalkozó és Megrendelő kötelezettsége, hogy egymás bizalmas információit az átadásukat követően titokban tartsák, továbbá, hogy bizalmas információkat csak azoknak az alkalmazottjaiknak vagy megbízottjaiknak fedik fel, akiket köteleznek a jogosulatlan közlés megakadályozására.

 

1.12.     Szerzői jogi rendelkezések

a)    Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az egyes szerződésekben foglaltak kivételével a Rendszerhez tartozó összes szerzői és egyéb jog a Vállalkozó kizárólagos tulajdonában marad.

b)    A Megrendelő sem a szerződés időtartama alatt, sem azt követően nem próbál közvetlenül vagy közvetve - bejegyzéssel, szabadalommal, szerzői jogi hivatkozással, vagy egyéb módon – jogot, jogcímet, vagy érdekeltséget formálni a Vállalkozó (illetve társult vállalatai, esetleges jogutódjai, engedményesei, illetve ezek társult vállalatai) tulajdonában álló, illetve általuk rendelkezésére bocsátott, a Rendszerre, vagy ezek bármilyen fejlesztésére vagy találmányára vonatkozó szellemi tulajdonra.

c)    A Rendszerhez tartozó különböző fordítások, dokumentációk és leírások a Rendszer részeinek tekintendők, és a Vállalkozó kizárólagos tulajdonát képezik.

d)    A feleket szerzői jogi, illetve egyéb törvények alapján, illetve illetékes szervezetek (például a WIPO) rendelkezései alapján megillető jogok, illetve jogorvoslati lehetőségek halmozottan, az egyes szerződésekben biztosított jogokat és jogorvoslati lehetőségeket kiegészítve érvényesek.

e)    A Rendszer tartalmazhat harmadik fél által fejlesztett elemeket, szoftvereket. Az ilyen harmadik fél által fejlesztett szoftverek vonatkozásában Vállalkozó a felhasználási feltételeket, illetve az azokra való hivatkozást a Rendszer dokumentációjában elhelyezi.

f)      Felek rögzítik, hogy az egyes megállapodások teljesítése során létrejött, szerzői jogi védettséget élvező eredménytermékek a Vállalkozó tulajdonát képezik, azokra a Vállalkozó minden szerzői jogot fenntart.

g)    Vállalkozó az elkészült eredményterméket tárgykód (nem forráskód) formájában adja át Megrendelőnek.

h)    Megrendelő a vállalkozási díj megfizetésével felhasználási jogot szerez a Vállalkozó által az egyes szerződések alatt létrehozott eredménytermékekre vonatkozóan. A felhasználási jog mértéke és hatálya az egyes szerződésekben kerül kifejtésre.

i)      Megrendelő az egyes szerződések keretein belül készült eredménytermékek felhasználási jogát a Vállalkozási díjjal megfizette, azaz a Vállalkozó a későbbiekben felhasználási díj címén további díjra, jogdíjra nem tarthat igényt.

j)      A fenti szabályok alól kivételt képeznek a következő esetek:

a.     Vállalkozó a szerződés teljesítése során Megrendelővel egyeztetve felhasználhat harmadik személytől származó komponenseket. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezek felhasználása a bennük foglalt licenc feltételek szerint történhet. Vállalkozó az esetlegesen jogdíjköteles komponensek használatáról az árajánlati szakaszban köteles információt adni, a megrendelés véglegesítése előtt.

b.     Vállalkozó saját maga által korábban készített általános funkcionalitású modulokat is felhasználhat a teljesítés során. Ezekre Megrendelő számára szintén korlátlan felhasználási jogot biztosít, viszont tulajdonjogot továbbra sem ruház át.

k)     Megrendelő visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az általa megrendelt, az ő működési sajátosságait lefedő fejlesztés vagy módosítás alapján előállított termék, komponens, modul, funkció vagy egyéb fejlesztés vagy szolgáltatás és kapcsolódó dokumentáció tulajdonjoga, használati joga, hasznosítása, sokszorosítása, fordítása, átdolgozása, nyilvánosságra hozatala a Vállalkozót megilleti, és a Vállalkozó kizárólagos jogot szerez a vonatkozó szerzői jogok saját nevében és javára történő időben és térben nem korlátozott gyakorlására.

1.13.     Használói felelősség

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások felhasználása vonatkozásában felelősség egyedül Megrendelőt terheli. Vállalkozó sem Megrendelő, sem harmadik személyek felé felelősséget nem vállal a szoftver, a szolgáltatások vagy termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk, vagy a jogellenes célra történő felhasználásból eredő következmények tekintetében. Megrendelő nem jogosult a szoftvert, a szolgáltatásokat és a termékeket jogellenes célra vagy módon felhasználni.

 

1.14.     Vis maior

Egyik fél sem felel a teljesítését akadályozó olyan külső és elháríthatatlan ok vonatkozásában, mint pl. a háború, puccs, zavargások, terrortámadás, a természeti katasztrófa, járvány vagy a globális internetet érintő katasztrófa és támadás. Ilyen esetben a vis maior eseményt elszenvedő fél köteles haladéktalanul erről tájékoztatni a másik felet. A vis maior esemény alatt egyik fél sem felelős a teljesítés megszakadásából vagy meghiúsulásából eredő jogkövetkezményekért. Amennyiben a vis maior esemény 30 napot meghaladóan fennáll és a teljesítés nem áll helyre, úgy a másik fél jogosult a szerződéstől elállni.

 

1.15.     Adatkezelés és adatvédelem

Vállalkozó Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata (www.parola.hu/adatvedelem) tartalmazza ezeket a rendelkezéseket.

 

1.16.     Szerződések érvényessége és hatálya

 

a)    A szerződések hatályáról Szerződő felek a szerződésben kötelezettek nyilatkozni.

b)    Az egyes szerződések érvényesek, amennyiben mindkét fél az abban foglaltakat elfogadta és a szerződést aláírta.

c)    A telefonon vagy szóban tett megrendelések alapján létrejövő egyszerűsített szerződések a megrendelés számlájának kiállításától érvényesek.

d)    Az interneten keresztül leadott megrendelések a megrendelés leadásától számítottan érvényesek.

 

1.17.     A szerződés módosítása

a)    A szerződés Szerződő felek közös megegyezésével módosítható, azzal, hogy bármely módosítás kizárólag írásban, mindkét fél cégszerű aláírásával vagy elektronikus úton, elektronikus aláírással ellátott dokumentummal vagy ilyen elektronikus jóváhagyással érvényes.

b)    Kivételt képez ez alól az árváltozás, mely az Árváltozás pontban foglaltak szerint értelmezendő.

c)    Amennyiben jogszabály vagy hatóság kötelezné feleket az egyes szerződések módosítására, úgy felek kötelezettséget vállalnak, hogy annak késedelem nélkül eleget tesznek.

 

1.18.     A szerződés felmondása

a)    Szerződő felek bármelyike a szerződést írásban, indoklás nélkül mondhatja fel, a másik fél részére eljuttatott, az aláírásra jogosult személy aláírásával ellátott szerződés felmondó dokumentummal.

b)    A felmondási határidő: 3 hónap.

c)    A felmondási idő alatt a Vállalkozó köteles a vállalt szolgáltatásainak szerződésszerűen eleget tenni, Megrendelő pedig köteles megfizetni az ezért járó díjat.

d)    Bármelyik fél azonnali hatállyal jogosult a Szerződést írásban felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el és azt nem orvosolja 15 napon belül attól számítva, hogy a szerződésszegés megszüntetésére vonatkozó írásos értesítést kézhez vette.

e)    Egyik fél sem jogosult rendes felmondással felmondani a szerződést abban az esetben, ha a felmondáskor aktív hűségidő van érvényben.

 

1.19.     A szerződés megszűnése

a)    Szerződő felek között létrejött szerződés megszűnik, amennyiben a Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik vagy természetes személy Megrendelő esetén a Megrendelő elhalálozik.

b)    A határozott időre kötött szerződés megszűnik a határozott idő utolsó napján 23:59 órakor.

c)    A Szerződő felek legkésőbb a jogviszony megszűnésének napjáig kötelesek egymással írásban tételesen elszámolni, az addig nem ellentételezett szolgáltatásokat megfizetni, a megfizetett szolgáltatásokat biztosítani.

d)    A szerződés megszűnését követően Vállalkozó csak a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően őriz meg bármilyen adatot, bizonylatot vagy egyéb dokumentumot. A szerződés megszűnése után a feleknek egymással szemben követelése nem lehet semmilyen adat és dokumentum tekintetében.

 

1.20.     Vitás kérdések

a)    Szerződő felek minden vitás kérdésben elsődlegesen és elsősorban kötelesek egymás között békés úton rendezni a felmerült vitás kérdéseket.

b)    Ha a Szerződő felek az említett közvetlen és közvetett tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződéssel összefüggésben keletkezett nézeteltérést, jogvitájuk eldöntése érdekében alávetik magukat a hatásköri szabályokra figyelemmel a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének. Amennyiben ezt jogszabály nem engedi, úgy az általános illetékességi és hatásköri szabályok érvényesülnek.

 


 

2.     Szoftverértékesítési szolgáltatás

 

2.1.        Általános információk

a)    Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által megrendelt modulokkal, kiegészítő modulokkal, funkciókkal rendelkező rendszert felhasználásra átadja.

b)    Megrendelő a szoftverre vonatkozóan nem szerez kizárólagos felhasználási jogot. A felhasználás joga saját tulajdonában lévő eszközein, saját adatainak feldolgozására terjed ki.

c)    A szoftver korlátozottan használható Linux és Mac OS operációs rendszer alatt is, de teljeskörűen a Gyártó által aktuálisan támogatott Microsoft Windows operációs rendszer alatt tesztelt és támogatott. Vállalkozó felelősséget csak az általa támogatott operációs rendszerrel kapcsolatosan vállal.

d)    Megrendelő felhasználási engedélye nem terjed ki a többszörözésre, az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, kódfejtésre, a szoftver forráskódba való visszafejtésére, valamint ezek eredményének többszörözésére.

e)    A Szerződő felek megállapodnak, hogy a felhasználási engedély nem terjed ki a szoftver eszközök bármely más módosítására, valamint továbbfejlesztésére sem.

f)      Fenti felhasználási korlátok a szoftverre, mint egészre és annak egyes alkotóelemeire is egyaránt vonatkoznak.

g)    Megrendelő vállalja, hogy tiszteletben tartja a Vállalkozó által biztosított szoftver szerzői jogait, azokat jogellenesen kisajátítani nem próbálja, erre kísérletet nem tesz és mindent megtesz annak érdekében, hogy azok ne sérüljenek.

h)    Vállalkozó a szoftver központi példányát a működtető szerverre telepíti, a munkaállomáson futó kliens példányt pedig letölthetően elérhetővé teszi Megrendelő részére.

i)      Vékonykliens alapú (böngészős) működésű kliens példány esetén Vállalkozó az internetes címet biztosítja a szoftver eléréséhez, a böngésző vagy egyéb, működést elősegítő telepítésekre nem kötelezhető.

j)      Okostelefonos rendszer esetén a kliens programot Vállalkozó vagy tárgykód formájában biztosítja Megrendelőnek az adott okostelefonos operációs rendszerre telepíthetően, vagy a Google Play Áruház és az Apple Appstore felületén teszi elérhetővé telepítésre.

 

 

2.2.        Szoftver használatához szükséges hardver- és szoftvereszközök

 

2.2.1.   Hardvereszközökre vonatkozó minimális követelmények

 

2.2.1.1.     Háttér rendszer

a)    Minimum:

Pentium 2 Ghz, 2GByte memória, 4 Gbyte szabad tárhely

1024x768 felbontású színes monitor

b)    Ajánlott:

Intel Core i3 processzor, 4 Gbyte memória, 8 Gbyte tárhely

1366x768 felbontású színes monitor 

 

2.2.1.2.     Eladói rendszer

a)    Minimum:

Intel Pentium 2 Ghz, 2 Gbyte memória, 10 Gbyte szabad tárhely

1024x768 érintő képernyős monitor

1D vonalkód olvasó

80 mm széles blokknyomtató

b)    Ajánlott:

Intel Core i3, 4Gbyte memória, 20 Gbyte szabad tárhely

1024x768 érintőképernyős monitor

1D vonalkód olvasó

80 mm széles blokknyomtató

 

2.2.1.3.     Üzemi rendszer

a)    Minimum:

Intel J1900, 4 Gbyte memória, 4 Gbyte szabad tárhely

1024x768 felbontású monitor

80 mm széles blokknyomtató

b)    Ajánlott:

Intel J1900, 4 Gbyte memória, 4 Gbyte szabad tárhely

1024x768 felbontású érintőképernyős monitor

ventilátor mentes, csepp és ütésálló kialakítás

                        80 mm széles vízálló blokknyomtató

 

2.2.1.4.     Árukiadói rendszer megjelenítő

RaspBerry Pi 4B 4 Gbyte memória, 16 Gbyte SD kapacitás

1920x1080 felbontású monitor

 

2.2.1.5.     Árukiadói rendszer vezérlő

Intel J1900, 4 Gbyte memória, 4 Gbyte szabad tárhely

1024x768 felbontású érintőképernyős monitor

 

2.2.1.6.     Vékonykliens alapú (web böngészőben futó) rendszerek

a)    Minimum:

A szoftverkövetelményekben meghatározott böngésző aktuális hardverkövetelményeinek megfelelő

b)    Ajánlott:

A szoftverkövetelményekben meghatározott böngésző aktuális hardverkövetelményeinek megfelelő

 

2.2.1.7.     Okostelefonos rendszerek

a)    Minimum:

Android 8 vagy iOS 12 rendszert futtatni tudó hardverrel rendelkező eszközök

b)    Ajánlott

Android 8 vagy iOS13 rendszert futtatni tudó hardverrel rendelkező eszközök

 

2.2.2.   Szoftvereszközökre vonatkozó minimális követelmények

 

2.2.2.1.     Háttér rendszer

a)    Kliens operációs rendszer: Windows 10 vagy újabb operációs rendszer, korlátozott támogatással Linux vagy MacOS 12

b)    Futtatókörnyezet: Java 8, a rendszer telepítőjébe beépített Windows telepítő esetén.

c)    Linux és MacOS telepítő nem áll rendelkezésre

 

2.2.2.2.     Eladói rendszer

a)     Kliens operációs rendszer: Windows 10 vagy újabb operációs rendszer

b)    Futtatókörnyezet: Java 8, a rendszer telepítőjébe beépített

 

2.2.2.3.     Üzemi rendszer

a)    Kliens operációs rendszer: Windows Posready 7 vagy újabb Microsoft operációs rendszer

b)    Futtatókörnyezet: Java 8, a rendszer telepítőjébe beépített

 

2.2.2.4.     Árukiadói rendszer megjelenítő

a)    Kliens operációs rendszer: Raspbian vagy Raspberry Pi OS

b)    Futtatókörnyezet: Java 8, a rendszer telepítőjébe beépített

 

2.2.2.5.     Árukiadói rendszer vezérlő

a)    Kliens operációs rendszer: Windows 10 IoT vagy újabb Microsoft operációs rendszer

b)    Futtatókörnyezet: Java 8, a rendszer telepítőjébe beépített

 

2.2.2.6.     Vékonykliens alapú (web böngészőben futó) rendszerek

a)    Webkit-et támogató fordító motorral rendelkező böngésző: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

b)    Javascript engedélyezése

 

2.2.2.7.                 Okostelefonos rendszerek

a)    Android 8 vagy iOS12 operációs rendszer

 

2.2.3.   Eszközkompatibilitás

Vállalkozó az általa fejlesztett szoftvertermékek egyes moduljainak esetében a következő eszközökre vállalja a szoftver ezen eszközökre telepíthető részegységének, kliens programjának, moduljának kompatibilitását.

 

2.2.3.1.                 Nyomtatókompatibilitás

 

a)    Háttér rendszerhez

Monokróm A4 tintasugaras vagy lézernyomtató

Bizonyos nyomtatások elérhetők A4 vagy A3 méretű mátrix nyomtatóra is.

b)    Előtér rendszerhez

80 mm széles monokróm blokknyomtató,

 

2.2.3.2.                 Adatgyűjtő eszköz funkcionalitás

a)    Egyszerű adatgyűjtő: Zebra 8000 vagy 9000 szériás adatgyűjtő

b)    Összetett adatgyűjtő: Motorola 3300 vagy 5200 szériás okos adatgyűjtő Android 8-10 operációs rendszerrel

 

2.2.3.3.                 Mérleg funkcionalitás

a)    Üzemi rendszer számára: Micra DMI-610-es fejelektronikájú mérleg.

 

2.2.4.   Szervereszközök

 

2.2.4.1.                 Szoftver futtatása saját szerveren

a)    Vállalkozó lehetőséget kínál arra, hogy Megrendelő a szerver és adattárolás szolgáltatás nélkül használja a szoftvert.

b)    Megrendelő kötelessége a szoftver szerver komponenséhez a megfelelő hardver és szoftver infrastruktúra biztosítása.

c)    Megrendelő kötelezi magát, hogy saját infrastruktúrában történő szerver komponens elhelyezése esetén közvetlen elektronikus kapcsolatot biztosít Vállalkozó számára a Megrendelő saját infrastruktúrája azon részeihez, melyek a szoftvert érintik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ennek a közvetlen kapcsolatnak a folyamatos és szünetmentes biztosítása a szerződés teljesítésének feltétele. Ennek a pontnak a megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről és amellett, hogy mentesíti Vállalkozót minden kártérítési felelősség alól, amely a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban őt terhelné, Megrendelő vonatkozásában kártérítési felelősséget alapít minden olyan kár tekintetében, amely a fenti szerződésszegés következtében állt elő, akár Vállalkozónál, akár harmadik személyeknél.

d)    Az elektronikus kapcsolat hozzáférési szintjét Vállalkozó teljes körű hozzáférésben határozza meg.

e)    Megrendelő hozzáférése az adatbázishoz kizárólag akkor lehetséges, ha erről külön megállapodás történt. A hozzáférés kizárólag olvasási joggal történhet.

f)      Megrendelő kötelezettsége, hogy a saját infrastruktúráján történő szerver komponens futtatása esetén az infrastruktúra mindenkori stabilitását és biztonságát (üzem és adatbiztonság) biztosítsa, akár Vállalkozó, akár harmadik fél vagy saját erőforrás bevonásával.

 

2.2.4.1.1. Szerver eszközök hardverkövetelményei

a)    Minimális:

Intel Xeon E1300, 8 Gbyte memória, 50 Gbyte szabad tárhely, RAID1 adattárolás

b)    Ajánlott:

Intel Xeon E5-2600, 16 Gbyte memória, 100 Gbyte szabad tárhely, RAID1 adattárolás

c)    Virtuális szerver esetén:

2 vCPU, 8 Gbyte memória, 50 Gbyte szabad tárhely

 

2.2.4.1.2. Szerver eszközök szoftverkövetelményei

a)    Operációs rendszer: Debian Linux 9

b)    Alkalmazásszerver: Tomcat 5.5, OpenJDK 8u252-b09

c)    Adatbázis szerver: PostgreSQL 11

d)    Webszerver: Apache 2.4

 

2.2.5.   Felhős szoftverfuttatás

a)    Vállalkozó lehetőséget biztosít arra, hogy a szoftver szerver komponensét Vállalkozó saját infrastruktúrájában futtassa.

b)    Felhős szoftverfuttatás esetén Vállalkozó a 6. pontban foglalt Szerver és Adattárolás szolgáltatást biztosítja Megrendelő felé.

 

2.3.        Átadás-átvétel

a)    PC-s kliens alapú működésű szoftver esetén: Felek úgy rendelkeznek, hogy a Vállalkozó által Megrendelőnek emailben megküldött telepítő Megrendelőhöz való beérkezését tekintik az átadás-átvétel befejezésének, erről külön teljesítésigazolás kiállítására nincs szükség. Ezt követően további reklamációra lehetőség már nincs.

b)    Vékonykliens alapú működésű szoftver esetén: Felek úgy rendelkeznek, hogy a Vállalkozó által Megrendelőnek átadott internetes cím Megrendelőhöz való beérkezését tekintik az átadás-átvétel befejezésének, erről külön teljesítésigazolás kiállítására nincs szükség. Az internetes cím átadása lehet publikus (termék weboldal tartalmazza), vagy egyéb digitális (e-mail útján). Ezt követően további reklamációra lehetőség már nincs.

c)    Okostelefon alapú működésű szoftver esetén: Felek úgy rendelkeznek, hogy a Vállalkozó által Megrendelőnek átadott alkalmazás áruház cím vagy a telepítő program letöltésének linkje Megrendelőhöz való beérkezését tekintik az átadás-átvétel befejezésének, erről külön teljesítésigazolás kiállítására nincs szükség. Az alkalmazás áruház cím átadása lehet publikus (termék weboldal tartalmazza), vagy egyéb digitális (e-mail útján), a telepítő fájl linkje minden esetben e-mail útján kerül elküldésre. Ezt követően további reklamációra lehetőség már nincs.

 

2.4.        Üzembe helyezés

Vállalkozó üzembe helyezést csak a bevezetési szolgáltatás vagy a rendszertámogatási szolgáltatás keretében vállal.

 

2.5.        Számlázás, díjak

Az 1.9. fejezetben foglaltak figyelembevételével Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani az általa értékesített termékek és szolgáltatások ellenértékéről.

 

2.5.1.   Licencdíjak elszámolásának módja

Vállalkozó a licensz ellenértékéről jogosult számlát kiállítani a 2.3. pont szerinti átadás-átvételt követően, vagy a szerződésben foglalt időponttól.

2.5.2.   Vásárolt szoftver bankkártyás fizetése

Vállalkozó a bankkártyával vagy online bankkártyás fizetés során kiegyenlített díjról utólag állítja ki a számlát, „pénzügyi teljesítést nem igényel” megjegyzéssel.

 

2.6.        Egyéb rendelkezések az általános szoftverértékesítés szolgáltatáshoz

a)    Minden olyan közüzemi és más szolgáltatást, amely a Rendszer üzembe helyezéséhez, valamint az üzemszerű működtetéséhez szükséges, Megrendelő biztosít.

b)    Megrendelő vállalja, hogy saját költségén Vállalkozó által a szerződésszerű teljesítéshez észszerűen igényelt minden eszközt, így különösen irodahelyiséget, telefon-, internet- és számítógép használati lehetőséget, egyéb hasonló eszközöket Vállalkozó rendelkezésére bocsát. Megrendelő köteles megfelelő adatmentő eszközökről, biztonsági és vírus ellenőrző programokról gondoskodni az általa biztosított bármely számítógép tekintetében.

c)    Megrendelő biztosítja Vállalkozó által a 2.2 pontban leírtaknak megfelelő informatikai környezetet a bevezetéshez. A nem megfelelő informatikai környezetből adódó problémákért Megrendelő felel.

 


 

3.     Szoftverbérleti szolgáltatás

 

3.1.        Általános információk

a)    Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által megrendelt modulokkal, kiegészítő modulokkal és funkciókkal rendelkező rendszert felhasználásra bérbe adja.

b)    Megrendelő a szoftverre vonatkozóan nem szerez kizárólagos felhasználási jogot. A felhasználás joga saját tulajdonában lévő eszközein, saját adatainak feldolgozására terjed ki.

c)    A szoftver használható Linux és Mac OS operációs rendszer alatt is, de teljeskörűen a Gyártó által aktuálisan támogatott Microsoft operációs rendszer alatt tesztelt és támogatott.

d)    Megrendelő felhasználási engedélye nem terjed ki a többszörözésre, az átdolgozásra, a feldolgozásra, a fordításra, kódfejtésre, a szoftver forráskódba való visszafejtésére, valamint ezek eredményének többszörözésére.

e)    A Szerződő felek megállapodnak, hogy a felhasználási engedély nem terjed ki a szoftver eszközök bármely más módosítására, valamint továbbfejlesztésére sem.

f)      Fenti felhasználási korlátok a szoftverre, mint egészre és annak egyes alkotóelemeire is egyaránt vonatkoznak.

g)    Megrendelő jogosult arra, hogy a szoftver által nyújtott szolgáltatást kizárólag munkatársai részére hozzáférhetővé tegye, a szerződésben foglalt megszorítások szerint.

h)    Megrendelő vállalja, hogy tiszteletben tartja a Vállalkozó által biztosított szoftver szerzői jogait, azokat jogellenesen kisajátítani nem próbálja, erre kísérletet nem tesz és mindent megtesz annak érdekében, hogy azok ne sérüljenek.

i)      Vállalkozó a szoftver központi példányát a működtető szerverre telepíti, a munkaállomáson futó kliens példányt pedig telepíthetően elérhetővé teszi Megrendelő részére.

j)      Vékonykliens alapú (böngészős) működésű kliens példány esetén Vállalkozó az internetes címet biztosítja a szoftver eléréséhez, a böngésző vagy egyéb, működést elősegítő telepítésekre nem kötelezhető.

k)     Okostelefonos rendszer esetén a kliens programot Vállalkozó vagy tárgykód formájában biztosítja Megrendelőnek az adott okostelefonos operációs rendszerre telepíthetően, vagy a Google Play Áruház és az Apple Appstore felületén teszi elérhetővé telepítésre.

l)      Megrendelő felhasználási jogot kizárólag a bérlet időtartamára szerez, melynek megszüntetését követően a felhasználási joga megszűnik, a biztonsági másolatokat és a szoftver egyéb példányait köteles megsemmisíteni, azokat nem használhatja tovább.

m)  Vállalkozó a bérleti időszak lejárata után nem kötelezhető az adatok megtartására, archiválására, tárolására.

 

3.2.        Hűségidő

a)    Vállalkozó lehetőséget biztosít Megrendelő számára a szerződés hűségidőhöz való kötésére.

b)    A felek megegyeznek, hogy a hűségidő alatt a Vállalkozó egyoldalúan nem módosíthatja a szerződésben foglaltakat.

c)    Kivételt képeznek a fenti egyoldalú módosítási tilalom alól az alábbi díjak.

a.     Vállalkozó a bérletről szóló szerződésben rögzített bérleti díjat évente egy alkalommal, a KSH által közzétett infláció mértékének megfelelően jogosult változtatni hűségidő esetén is.

b.     Vállalkozó a bérleti díjon felüli egyéb teljesítések esetén jogosult a mindenkori aktuális árlistában vagy egyedi szerződésben megegyezett díjakon szolgáltatni, a hűségidő kikötés a szerződésben csak a bérleti díj összegére korlátozott.

d)    Felek megegyeznek, hogy a szerződés, amennyiben pozitív hűségidőt tartalmaz, egyik fél részéről sem mondható fel rendes felmondással.

e)    Megrendelő a hűségidő kiváltását kezdeményezheti, melynek során a hűségidőből fennmaradó időre eső díj egy összegben történő azonnali megfizetésére kötelezett. A hűségidő kiváltásával Megrendelő a szerződésben foglaltaknak eleget tesz, a szerződést a kiváltás pénzügyi teljesítésének napjától a szerződésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, felmondhatja.

f)      Vállalkozó a hűségidő kiváltását kezdeményezheti, azonban ebben az esetben az egyébként rendes felmondásban foglalt felmondási időre jutó szolgáltatási díjtól elesik, de a szolgáltatás fenntartására a felmondási idő alatt is kötelezett.

 

3.3.        Átadás-átvétel

d)    PC-s kliens alapú működésű bérlet esetén: Felek úgy rendelkeznek, hogy a Vállalkozó által Megrendelőnek emailben megküldött telepítő Megrendelőhöz való beérkezését tekintik az átadás-átvétel befejezésének, erről külön teljesítésigazolás kiállítására nincs szükség. Ezt követően további reklamációra lehetőség már nincs.

e)    Vékonykliens alapú működésű bérlet esetén: Felek úgy rendelkeznek, hogy a Vállalkozó által Megrendelőnek átadott internetes cím Megrendelőhöz való beérkezését tekintik az átadás-átvétel befejezésének, erről külön teljesítésigazolás kiállítására nincs szükség. Az internetes cím átadása lehet publikus (termék weboldal tartalmazza), vagy egyéb digitális (e-mail útján). Ezt követően további reklamációra lehetőség már nincs.

f)      Okostelefon alapú működésű bérlet esetén: Felek úgy rendelkeznek, hogy a Vállalkozó által Megrendelőnek átadott alkalmazás áruház cím vagy a telepítő program letöltésének linkje Megrendelőhöz való beérkezését tekintik az átadás-átvétel befejezésének, erről külön teljesítésigazolás kiállítására nincs szükség. Az alkalmazás áruház cím átadása lehet publikus (termék weboldal tartalmazza), vagy egyéb digitális (e-mail útján), a telepítő fájl linkje minden esetben e-mail útján kerül elküldésre. Ezt követően további reklamációra lehetőség már nincs.

 

3.4.        Számlázás, díjak

 

3.4.1.   Fix összegű bérleti díj

Vállalkozó a 3.3. pont szerinti Átadás-átvétel napjától vagy a szerződésben megjelölt naptól jogosult számlát kiállítani Megrendelő részére. Vállalkozó az Áfa tv. 58. § szerinti határozott időre szóló számlát állít ki, melynek rendszerességéről a szerződésben rendelkeznek a Felek.

 

3.4.2.   Változó összegű bérleti díj

Vállalkozó egyes szoftverének a hozzáférését (árajánlat szerint) jutalékos rendszerű elszámolásban is biztosítja. Ebben az esetben a  bérleti díj mértéke a szerződésben meghatározott (például a Megrendelő által, a szoftver segítségével forgalmazott termékek nettó forgalmának adott százaléka, vagy a szoftveren keresztül feldolgozott sorok darabszámának mértéke), melyet Vállalkozó jogosult havonta – a megküldött elszámolás alapján – kiszámlázni. Megrendelő a megküldött elszámolással kapcsolatosan kifogással élhet a táblázat megküldését követő nap 12 óráig. Amennyiben nem érkezik kifogás, Vállalkozó elfogadottnak tekinti az elszámolást, és automatikusan kiállítja az adott elszámolási időszakról az Áfa tv. 58. § szerinti határozott időre szóló számlát. Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy az adminisztráció csökkentése érdekében, amennyiben a nettó számlázandó összeg nem éri el a 30.000 Ft-ot, sem kimutatást nem küld, sem számlát nem állít ki mindaddig, míg a kumulált nettó számlázandó összeg el nem éri a 30.000 Ft-ot. Ettől Vállalkozó abban az esetben tér el, amennyiben a kumulált időszak meghaladja az egy évet. Amennyiben a kumulált időszak meghaladja az egy évet, az értékhatártól függetlenül kiállításra kerül a számla.

 

3.4.3.   Bankkártyával kiegyenlített Bérleti díj

Vállalkozó a bankkártyával vagy online bankkártyás fizetés során kiegyenlített Bérleti díjról utólag állítja ki a számlát, „pénzügyi teljesítést nem igényel” megjegyzéssel.

 

 

 


 

4.     Bevezetési szolgáltatás

 

4.1.        Általános információk

a)    Vállalkozó a szoftverértékesítés vagy szoftver bérlet keretein belül hozzáférhetővé tett bizonyos szoftverekre vállal bevezetési szolgáltatást.

b)    A bevezetési szolgáltatás során Vállalkozó vállalja:

·       bevezetési ütemterv kidolgozását (Projekt alapító dokumentum)

·       bevezetésért felelős projektvezető biztosítását

·       a szoftver környezetének kialakítását

·       a szoftver moduljainak, funkcióinak telepítését

·       a szoftverhez Vállalkozó által szállított hardverelemek üzembe helyezését

·       a szoftver moduljainak, funkcióinak kezelői oktatását

·       a szoftver működtetéséhez szükséges tanácsadói feladatok ellátását

·       a szoftver üzemeltetési és felhasználói dokumentációjának átadását

·       a szoftver helyes használatának elsajátításához audiovizuális anyagok biztosítását

 

4.2.        Megrendelő jogai és kötelezettségei

a)    Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és Vállalkozó által a helyszínen történő munkavégzés feltételeit, valamint Megrendelő egyéb rendszereinek, kapcsolódó információinak és dokumentációjának olyan mértékű rendelkezésre bocsátását, amely Vállalkozó feladatainak elvégzéséhez szükséges.

b)    Minden olyan közüzemi és más szolgáltatást, amelynek a Rendszer üzembe helyezéséhez, valamint az üzemszerű működtetéséhez szükséges, Megrendelő biztosít.

c)    Megrendelő vállalja, hogy saját költségén Vállalkozó által a szerződésszerű teljesítéshez észszerűen igényelt minden eszközt, így különösen irodahelyiséget, telefon- és számítógép használati lehetőséget, egyéb hasonló eszközöket Vállalkozó rendelkezésére bocsát. Megrendelő köteles megfelelő adatmentő eszközökről, biztonsági és vírus ellenőrző programokról gondoskodni az általa biztosított bármely számítógép tekintetében.

d)    Megrendelő biztosítja Vállalkozó által specifikált informatikai környezetet a bevezetéshez. A nem megfelelő informatikai környezetből adódó problémákért Megrendelő felel.

e)    Megrendelő vállalja a szoftver üzemszerű működtetéséhez szükséges teljes infrastruktúra biztosítását.

 

 

 

4.3.        Vállalkozó jogai és kötelezettségei

a)    A szerződés tárgyát képező rendszer kialakítása során Vállalkozó elemzi, megvizsgálja a Megrendelő gazdasági és ügyviteli folyamatait és ez alapján kínál szakmai megoldást, s amennyiben valamely meglévő folyamat a megvalósítani kívánt rendszerbe a jelenlegi formájában számítástechnikai szakmai okokból változatlan formában nem illeszthető be, úgy a megvalósítás módjára ügyvitel-szervezési javaslatot tesz.

b)    Vállalkozó a bevezetés szolgáltatás keretein belül nem vehető igénybe napi üzemeltetési feladatok ellátásához.

 

4.4.        Kapcsolattartási információk kibővítése

a)    Vállalkozó az írásos kapcsolattartásra a bevezetes@parola.hu tartja fenn és biztosítja. Vállalkozó az e-mail címre érkező leveleken automatikus rendszerezést végez, melynek fő feltétele az e-mail címre küldött levelek tárgy sorában a rendszerező kulcs szerepeltetése.

b)    Megrendelő szintén vállalja, hogy a fenti e-mail címekre küldött leveleken a rendszerező kulcsot szerepelteti.

c)    Vállalkozó a bevezetési szolgáltatás elindulásakor a bevezetéshez tartozó egyedi kulcsot biztosítja Megrendelő részére.

d)    Vállalkozó a kulccsal nem ellátott tárgy sorral érkező levelek elolvasására, értelmezésére, figyelembevételére garanciát nem vállal.

e)    A szolgáltatás biztosítása érdekében Megrendelő kötelezett kulcs felhasználók és informatikai kapcsolattartó nevesítésére.

 

4.5.        Bevezetési szolgáltatás típusai, valamint a bevezetés keretein belüli oktatás

a)    Vállalkozó előzetes felmérés alapján felmérési dokumentumot és projekt alapító dokumentumot (PAD) készít.

b)    A felmérési dokumentum a különböző modulok, kiegészítő modulok és funkciók tervezett használatát tartalmazza.

c)    A PAD egy komplexebb anyag, amelyben projekt-mérföldkövek, hozzá tartozó feladatok, felelősök, ütemezés és projekt-szervezet található. A projekt-szervezetben kerül meghatározásra, hogy ki milyen felelősséggel bír. A PAD része a munkamenet és kommunikáció formája is.

d)    Vállalkozó a bevezetést a fenti dokumentumok által megfogalmazott folyamatok alapján végzi el.

e)    Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a bevezetés bármely szakaszában a PAD-ban módosulás történik vagy plusz információ derül ki, akkor az növeli a bevezetésre szánt időszükségletet, kitolja a határidőket. Fentiekért Vállalkozó felelősséget nem vállal.

f)      A bevezetés során történő kommunikációkról, ideértve az oktatásokat is, minden esetben emlékeztető készül, mely tartalmazza Megrendelő és Vállalkozó feladatait is.

g)    Felek tudomásul veszik, hogy a bevezetési szolgáltatás során Vállalkozó kizárólag a bevezetési terminológia betartására vállal felelősséget, a bevezetés eredményességre nem. A bevezetési terminológia eredményességét jelentős mértékben Megrendelő aktivitása határozza meg. A Vállalkozó javaslata, hogy az oktatást követő 24 órán belül Megrendelő önállóan is legalább ugyanannyit foglalkozik a rendszerrel és a kapott feladatokkal, mint azt a projekt napon közösen tették a felek.

 

4.5.1.   Bevezetés keretein belüli programozás

Lásd 7. pont az ÁSZF-ben.

 

4.6.        Számlázás, díjak

Az 1.9. fejezetben foglaltak figyelembevételével Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani az általa értékesített termékek és szolgáltatások ellenértékéről.

 

4.6.1.   Óra alapú elszámolás és teljesítés

 

4.6.1.1.     Óradíjak elszámolásának módja

a)    Vállalkozó a munkatársai által az adott héten végzett teljesítésekről a következő hét elején küld egy részletes percalapú kimutatást, teljesítés igazolásként. Ebben megjelölésre kerülnek, hogy mely tételek kerülnek számlázásra, illetve az adott teljesítések milyen szolgáltatási kategóriába (rendszerszervezés, programozás, háttérmunka, oktatás) esnek.

b)    Vállalkozó által küldésre kerülő kimutatás tartalmazza a kiszállások számát is.

c)    Megrendelőnek a kimutatás elküldését követő nap délig van lehetősége konzultációra a teljesítést, illetve a számlázandó tételeket illetőleg.

d)    A konzultációs idő lejártát követően Vállalkozó a megküldött teljesítésigazolás alapján az adott elszámolási időszakról az Áfa tv. 58. § szerinti határozott időre szóló számlát automatikusan kiállítja, mely tartalmazza a kiszállások díját is.

 

4.6.2.       Kedvezményes előfinanszírozási óracsomagok

a)    Megrendelőnek az óradíj alapú elszámolású szolgáltatások igénybevételénél lehetősége van kedvezményes előfinanszírozási óracsomag megvásárlására. Ez esetben a vásárolt csomag méretétől függően egységes óradíjon történik az összes óradíjas szolgáltatás elszámolása.

b)    A kiszállások díját Vállalkozó jogosult a kedvezményes óracsomagból óraalapon elszámolni, vagy a hatályos árlista alapján km alapon elszámolni. Mindkét esetben a kiszállási díjat Vállalkozó az óracsomagok elszámolási ütemezésében az Áfa tv. 58. § szerint számlázza.

c)    Az óracsomagban megvásárolt órákat a csomag megvásárlását követő egy éven belül használhatja fel Megrendelő. A nem felhasznált órák következő évre történő átvitele a fennmaradó órák értékmegőrzésének korrekciójával alkalmazható, ebben az esetben Vállalkozó az aktuális óradíj táblázatában foglaltak szerint a fennmaradó órák díját újraszámítja, és Felek rendezik a felmerült különbözetet.  

 

4.6.2.1.     Előfinanszírozási csomagok elszámolásának módja

a)    Vállalkozó a megállapodást követően a megegyezett óracsomag díjáról jogosult díjbekérőt kiállítani.

b)    Megrendelő a csomag kifizetését követően válik jogosulttá az óracsomagban szereplő óraszám felhasználására, ekkor Vállalkozó kiállítja Megrendelő részére a számlát.

c)    Vállalkozó a munkatársai által az adott héten végzett teljesítésekről a következő hét elején küld egy részletes percalapú kimutatást, teljesítés igazolásként. Ebben megjelölésre kerülnek, hogy mely tételek kerülnek számlázásra, illetve az adott teljesítések milyen szolgáltatási kategóriába (rendszerszervezés, programozás, háttérmunka, oktatás) esnek.

d)    Szintén ez a kimutatás tartalmazza a kiszállások számát is.

e)    A kimutatás elküldését követő nap délig lehetőség van konzultációra a kimutatás tartalmát illetőleg.

f)      A konzultációs idő lejártát követően Vállalkozó automatikusan levonja az órák számát a rendelkezésre álló órakeretből, és amennyiben volt számlázandó kiszállás, a kiszállásról kiállítja a számlát.

g)    Amennyiben az órakeret kimerül, lehetőség van újabb óracsomag megvásárlására, ellenkező esetben automatikusan az utófinanszírozás szerinti elszámolás lép életbe.

 


 

5.     Rendszertámogatási szolgáltatás

 

5.1.        Általános információk

a)    Vállalkozó a szoftverértékesítés vagy a szoftver bérlet keretein belül elérhetővé tett bizonyos termékekre vállal rendszertámogatási szolgáltatást.

b)    A rendszertámogatási szolgáltatás kezdete szoftvervásárlás (licenc) esetén az első éles sorszámtömb kezdő dátuma, szoftverbérlet esetén a szoftver bérlésének igénybevételének kezdete.

c)    Vállalkozó minden munkanapon 8:00 és 17:00 óra között rendelkezésre áll felhasználói támogatás céljából.

d)    A pontos adminisztráció és nyomonkövethetőség érdekében Megrendelő köteles minden kapcsolatfelvételt, hibát, fejlesztési igényt írásban a felhasználói támogatás elérhetőségére a Vállalkozó számára elküldeni a rendszertamogatas@parola.hu email címre. A kérésnek pontosnak és jól meghatározhatónak kell lennie, ellenkező esetben Vállalkozó nem köteles a kéréssel foglalkozni.

e)    Vállalkozó a szolgáltatási szerződés tárgyát képező szoftverre egyedi elérhetőségeket jelölhet ki, melyektől eltérő helyre küldött üzenetekért felelősséget nem vállal.

f)      Vállalkozó a bejelentéseket erre a célra kijelölt nyilvántartási rendszerben vezeti, mely alapját képezi a felek között az idő és ráfordítás elszámolásának.

g)    Vállalkozó a bejelentések kivitelezésének könnyítésére bizonyos esetekben speciális funkciót épít a szolgáltatás tárgyát képező szoftverbe, mely speciális funkció használatáról a Megrendelőt tájékoztatja.

h)    Vállalkozó fenntartja a jogot a bejelentések módjának megváltoztatására, mely változtatás előtt 15 munkanappal köteles a változásokról írásban a Megrendelőt tájékoztatni.

i)      Vállalkozó az írásbeli bejelentési kötelezettség mellett szóbeli és telefonos hibabejelentést tesz lehetővé a megjelölt felhasználói támogatás elérhetőségeken, a következő kitételekkel:

·       Vállalkozó a szóban és telefonon keresztüli és egyéb, nem a kijelölt címre küldött írásbeli úton tett hibabejelentések esetén annak helytelensége miatt nem vállal felelősséget a hibák javítására.

·       Vállalkozó a telefonon és egyéb nem írásbeli úton jelzett hibák a kimutatási rendszerbe történő adminisztrálását, írásba foglalását a szolgáltatási szerződés keretein belül végzi, a szolgáltatási szerződés keretein belül foglalt időkeret terhére.

j)      Vállalkozó az esetlegesen felmerülő hibák, események kivizsgálását a súlyosság függvényében sorrendezi, mely szabályokat az ÁSZF 1.10.2. pontja tartalmazza. Megrendelő által üzemeltett szerver esetén a beavatkozási határidő lerövidítése céljából a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az elektronikus adatkapcsolatot kiépítik Vállalkozó számára a szerverhez. Felek leszögezik, hogy a fentiek feltétele, hogy Vállalkozó számára a szerver elérhető legyen. Amennyiben a szerver nem elérhető, úgy vállalkozó ezt emailen jelzi Megrendelőnek és a fenti hibajavítási határidők addig nem kezdődnek meg, amíg Vállalkozó elérése helyreállításra nem került és erről Megrendelő Vállalkozót nem értesíti.

k)     Elektronikus adatkapcsolatnak minősül minden olyan interneten vagy belső hálózaton belüli számítógéppel végezhető kommunikáció, mellyel lehetővé válik Vállalkozó munkatársai számára az Megrendelő rendszerében tárolt adataihoz történő közvetlen programozói hozzáférés.

l)      Programozói hozzáférésnek minősül minden olyan szintű hozzáférési lehetőség, mely túlmutat a kliens programban végezhető feladatokon, közvetlen rálátást biztosít szükség esetén az adatbázisra, valamint a rendszer szerver komponenseire, azok működési naplófájljaira és a működési környezet beállításaira.

m)  Az elektronikus adatkapcsolat kiépítése Szerver és adattárolás szolgáltatás keretein belül nem szükséges követelmény, ebben az esetben Vállalkozó – mivel saját architektúráján tárolja az adatokat – az elektronikus adatkapcsolatot kiépíti.

n)    Megrendelő a rendszertámogatási szolgáltatás keretein belül szóban és írásban is engedélyt adhat Vállalkozó számára a munkaállomásokra való távoli elektronikus adatkapcsolaton keresztüli segítségnyújtásra.

o)    A munkaállomások felé történő adatkapcsolatban Vállalkozó elsődlegesen a TeamViewer programot alkalmazza.

p)    Megrendelő a munkaállomásai felé történő elektronikus adatkapcsolatban Vállalkozó által elsődlegesen alkalmazott szoftveren kívül is javasolhat erre a célra alkalmas szoftvert, de Vállalkozó jogosult Megrendelő által javasolt szoftver használatának visszautasítására, amennyiben az vagy annak bármely része Vállalkozó infrastruktúrájának működési- vagy adatbiztonságát veszélyezteti, vagy bármilyen licenc, felhasználási jog vagy bérleti költséggel jár, és ezt a költséget Megrendelő nem téríti.

q)    Elektronikus adatkapcsolatban alkalmazott szoftver megegyezésének hiányában Vállalkozó a Rendszertámogatási szolgáltatás keretein belül nem eredménykötelmes.

r)      Amennyiben a hibajavítás telefonon vagy elektronikus adatkapcsolaton keresztül nem oldható meg, úgy Vállalkozó a helyszíni megjelenést biztosítja 3 munkanapon belül olyan kritikus hibák esetén, amelyek a napi munkafolyamatok végrehajtását akadályozzák.

s)     Amennyiben helyszíni beavatkozás szükséges, annak kiszállási költségeit Megrendelő köteles megtéríteni.

t)      Amennyiben Megrendelő a felhasználói támogatáson keresztül új fejlesztési igénnyel él, vagy a felhasználói támogatás felé jelzett kérése olyan funkciót takar, mely nem része az aktuális programverziónak, Vállalkozó az új fejlesztési igény megvalósíthatóságának megvizsgálását az árajánlat adás pontjáig a rendszertámogatási szolgáltatás keretein belüli idő terhére végzi el. Kivételt képez ez alól, amennyiben felek külön szerződés keretein belül rögzítik az új igény megvalósításának megvizsgálását, annak időráfordításait, elszámolását.

u)    Vállalkozó a rendszertámogatási szerződés keretein belül Megrendelő adataiban feltöltést, módosítást, javítást nem végez.

v)     Amennyiben Vállalkozó Megrendelő különleges kérésére Megrendelő adataiban módosítást végez, a módosított adatok helyességének ellenőrzése minden esetben Megrendelő feladata és kötelessége.

w)   Vállalkozó nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő semmilyen jellegű közvetlen vagy közvetett kár megtérítésére.

x)     A rendszertámogatási szerződés rendszergazdai tevékenység elvégzésére nem vonatkozik. Vállalkozó jogosult az esetlegesen felmerülő ilyen jellegű szolgáltatásokat a rendszertámogatási díjon felül érvényesíteni.

y)     A rendszertámogatási szolgáltatás számviteli tanácsadás tevékenység elvégzésére nem vonatkozik. Vállalkozó jogosult az esetlegesen felmerülő ilyen jellegű szolgáltatásokat a rendszertámogatási díjon felül érvényesíteni.

 

5.2.        Kapcsolattartási információk kibővítése

a)    Vállalkozó az írásos kapcsolattartásra a rendszertamogatas@parola.hu e-mail címet tartja fenn és biztosítja.

b)    Vállalkozó egyes szoftverek esetén speciális üzenetküldési funkciót tesz lehetővé, mellyel az adott szoftverből közvetlenül küldhető üzenet a Rendszertámogatás részére.

 

5.3.        Jogszabálykövetés

a)    Jogszabály az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdésében meghatározott tárgyi jogforrás (törvény, a kormányrendelet, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete és az önkormányzati rendelet). Jelen 5.3-as pontban jogszabály alatt kizárólag a számlázás, az Adóügyi Ellenőrző Egységgel ellátott pénztárgépes rendszer, valamint a főkönyv és pénzügy ÁFA bevallás része vonatkozásában vállal jogszabálykövetést a Vállalkozó. A számlázási jogszabályok a jelenlegi vevőkör igényeire szabottan kerültek beépítésre.

b)    A jogszabálykövetés a szolgáltatás azon része, melynek keretein belül Vállalkozó a szerződésben megjelölt szoftver a szerződésben megjelölt moduljaihoz szoftver-frissítési kötelezettséget vállal, melynek keretein belül Vállalkozó köteles az átadáskor beépített jogszabályok változásaiból eredő programmódosításokat a jogszabályok hatályba lépésének határidejére elvégezni.

c)    A programmódosítások azokra a jogszabályokra érvényesek, melyek a szerződés megkötésekor a szoftverben alkalmazva voltak és a törvényi előírásokban szerepeltek.

d)    Vállalkozó kötelezettséget vállal Megrendelő felé, hogy a programban alkalmazott jogszabályok változása esetén a változtatásokat a programba beépíti, a beépített változtatásokkal a súgókat, dokumentációkat kiegészíti.

e)    Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a fentiek szerint nevezett, a program logikájában benne lévő jogszabályok változása esetén a jogszabályváltozás hatályba lépéséig a programot a jogszabályoknak megfelelő működésre hozza, a frissített programverziót a hatályba lépésig Megrendelő számára elérhetővé és használhatóvá teszi, feltéve, hogy a jogszabályváltozás Magyar Közlönyben való megjelenése és a hatályba lépése között legalább 60 nap eltelt.

f)      Vállalkozó a jogszabálykövetés keretein belül végzi a program minden olyan biztonsági frissítését is, melyek az információtechnológiai szabályozásoknak és adatbiztonsági elveknek eleget tevő változások miatti programmódosítások.

 

5.4.        Felhasználói támogatás

a)    Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelői igény esetén, az szerződésben foglalt díjazás mellett a már betanított felhasználók részére további támogatást nyújt. A támogatás kiterjedhet Megrendelő általi folyamat-átszervezésekre, valamint új felhasználók betanítására is.

b)    Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben Megrendelő új felhasználókat kíván a Rendszerbe integrálni, de további oktatási szolgáltatást nem vesz igénybe Vállalkozótól, úgy Vállalkozó felelősséget az esetleges hibák vonatkozásában nem tud vállalni.

5.5.        Rendszertámogatás keretein belül végzett programozás

Az ÁSZF 7-es pontjában meghatározottak szerint.

 

5.6.        Szoftver frissítése

a)    Vállalkozó fenntartja a jogot a szükséges fejlesztési, korszerűsítési feladatok elvégzésére.

b)    Vállalkozó biztosítja Megrendelő részére a szoftver mindenkori legújabb, továbbfejlesztett változatát és annak dokumentációját, a telepítésében történő segítségnyújtást mindaddig, amíg a rendszertámogatási díj megfizetésre kerül.

c)    Vállalkozó a szoftver fejlesztését folyamatosan végzi, a frissített programverziókat Megrendelő számára a szoftver fejlesztésének ütemezési tervében foglaltak szerint biztosítja. A szoftver fejlesztésének ütemezési terve Vállalkozó bizalmas információja, Megrendelő információ kérése esetén Megrendelő az információt köteles szigorúan bizalmasan kezelni.

d)    Vállalkozó a jogszabályokban bekövetkező változások miatti szoftverfejlesztésekről előzetesen írásbeli tájékoztatást biztosít Megrendelő részére, melyben egyértelműen megjelöli, mikor válik elérhetővé a rendszerben a jogszabályváltozás miatt frissített változat.

e)    A szoftver frissítésének idején a felhasználók a frissítés idejéig nem tudják használni a rendszert, annak funkcióit.

f)      A szoftver frissítéséről a felhasználó értesítést kap, valamint Vállalkozó ellenőrzi az aktív kapcsolatokat, és amennyiben a frissítés idejében a Megrendelő részéről bármilyen kliens oldali aktív kapcsolat van, a frissítés megkezdése előtt erről írásban, telefonon vagy személyesen tájékoztatást ad.

g)    A szoftver frissítése nem történik meg mindaddig, míg aktív kapcsolat van a szerver és a kliens munkaállomás között.

h)    Vállalkozó a Megrendelő aktív programhasználatából eredő hátráltatott szoftverfrissítése esetén nem felelős a szoftverfrissítés elmaradásából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért, bírságért, eljárási díjért vagy elmaradt haszonért.